SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE
1st  YEAR BAMS ATTENDANCE ABSTRACT FOR THE MONTH JUNE-2021  (BATCH-2020-21)
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
   20100131003210000271000018100
1AANCHAL SHARMA 1995969.23076923321000027100001688.88888889
2ABHILASH SUNILKUMAR AGRE   20100131003210000271000018100
3AISHWARYA B J 19951292.307692312784.375002385.18518519001794.44444444
4AISWARYA S J 16801076.923076922784.375002385.18518519001372.22222222
5AKASH 1890861.538461542268.75002281.48148148001583.33333333
6ANANTHAKRISHNAN P    1995131002371.875002696.2962963001688.88888889
7ANIL KUMAR M 17851292.307692313196.875002385.18518519001583.33333333
8ANUGU VAESHNAVI 201001292.307692313196.8750027100001794.44444444
9ANWESHA CHATTERJEE 201001292.307692313196.87500271000018100
10ARYAN SATYAM 14701292.307692312371.875002385.18518519001583.33333333
11ASHA GUPTA 201001292.307692313093.750027100001794.44444444
12ASROF ALI 735430.769230773093.7500933.3333333300738.88888889
13BHURE SAKSHI RAJESHWAR 1680001031.25002488.88888889001583.33333333
14BINDHU SHREE V 19951292.307692312681.25002385.18518519001477.77777778
15CHANNAREDDY 1575753.8461538532100002177.77777778001161.11111111
16CHAUDHARI GUNJAN PRASHANT 201001292.307692313093.75002696.29629630018100
17CHETHAN V N 735538.46153846721.875001244.44444444001055.55555556
18CHIDREWAR SAURABH SANJAY 201001292.307692313210000271000018100
19DANDA SRIVANI 201001292.307692313196.87500271000018100
20DARSHAN C SHEKAR 1680861.538461542062.5002696.2962963001477.77777778
21DHADVE SAKSHI PRAVIN 19951292.307692313196.87500271000018100
22DHEERAJ BABA R A 20100131003093.75002592.592592590018100
23DIVIJ GUPTA 18901292.30769231321000027100001794.44444444
24DIWAN KUNJAL SANJAY 1050323.07692308928.125001140.74074074001055.55555556
25DOSAPATI PRATHYUSHA    1995753.846153852268.75002177.77777778001372.22222222
26FAIZAH AHMEDI 1785861.538461542475001866.66666667001372.22222222
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
   20100131003210000271000018100
27G.N ANKITHA 1785861.538461542475002488.88888889001688.88888889
28GAI RAJASHIVANI 1995131003210000271000018100
29GAYATHRI BIJU VARRIAR 20100131003210000271000018100
30GHANISTH SHARMA 19951292.307692313093.7500271000018100
31GHODKE MRUTYUANJAY UMAKANTH 201001184.615384623093.750027100001794.44444444
32HARSHA S A 17851076.923076922578.125002488.88888889001794.44444444
33HARSHITHA U KOLLI 1470969.230769232784.375002385.185185190018100
34HARSHITHA V HIREMATH 201001076.923076923093.75002696.29629630018100
35INDUDHARA P M 1995131003196.8750027100001794.44444444
36IQRA KHANUM 1890969.230769233093.75002488.88888889001688.88888889
37JADHAV NANDINI NARAYAN 16801184.615384623196.8750027100001688.88888889
38JAGRUTI 19951292.307692313196.87500271000018100
39JIROBE ARVIND DILIP 19951184.615384623093.75002592.59259259001688.88888889
40K SAI JAHNAVI 1575430.769230771856.25001659.25925926001372.22222222
41KADU ARNAV NITIN   1575430.76923077928.125001348.1481481500950
42KANISHKA RAJANI 20100131003093.75002696.29629630018100
43KAVYA GACHINAMANI 18901292.307692313093.7500271000018100
44KEERTHI RAO K H 201001292.307692313093.7500271000018100
45KRISHNAVENI 201001184.615384623093.75002696.2962963001794.44444444
46LIKHITH M 18901184.6153846236112.5002385.18518519001688.88888889
47M.SAMPRATI 18901184.615384622990.625002592.592592590018100
48MADANGOPAL M PATIL 1680969.230769232681.25002177.77777778001583.33333333
49MAHAJAN UTKARSH KRISHNAJI 20100753.846153851546.875002385.18518519001583.33333333
50MALLAPRAGADA HIRANMAYEE 1995131002990.625002696.29629630018100
                 
                 
                 
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
 BATCH-B 20100131003210000271000018100
51MANOJ A.S 20100969.230769232475002488.888888890018100
52MEHABOOB BASHA MUJAWAR 201001292.307692313093.750027100001688.88888889
53MENDRAPU PRATHYUSHA 20100861.538461543093.750027100001794.44444444
54MITHUSHREE R 18901292.307692313196.875002696.29629630018100
55MOKDAM BHARTI RAMDAS 1890969.230769232784.3750027100001794.44444444
56MONASREE E T 18901292.307692313196.8750027100001794.44444444
57NIHARIKA JOSHI 201001184.615384623196.8750027100001794.44444444
58NIKITA 20100861.538461542268.75002385.18518519001477.77777778
59NIPTE ATHARVA BHAGWATRAO 1680969.230769232268.75002488.88888889001688.88888889
60PALADUGULA NANDHINI 201001292.307692313093.750027100001583.33333333
61PAREKH NEEL HITENBHAI 201001292.307692313196.87500271000018100
62PATIL PRUTHVIRAJ YUVARAJ 201001076.923076923093.750027100001688.88888889
63POKALE SAKSHI RAJENDRA 19951076.923076923196.875002696.2962963001688.88888889
64PRAGATI HUGAR 201001292.307692313196.8750027100001794.44444444
65PRERNA BALAJEE 201001184.615384623210000271000018100
66PRERNA JAISWAL 1995131003196.8750027100001794.44444444
67PRIYANSHU DAS 1575969.230769232681.25002177.77777778001583.33333333
68R. ILLAKIYA 201001184.615384623196.875002177.77777778001794.44444444
69RANJITA R JHAGATI 201001292.307692313196.87500271000018100
70RESHMA N 1260538.46153846928.125001348.14814815001372.22222222
71RUCHITHA V 201001292.307692313093.7500271000018100
72S ADITHYA KUMAR 20100131002784.375002488.888888890018100
73SAHANA N 19951184.615384623093.7500271000018100
74SAKSHI GUPTA 16801292.3076923132100002592.59259259001794.44444444
75SARFARAZ MD 1785861.538461541856.25002385.18518519001583.33333333
76SEEMA 1785753.846153852784.375002488.88888889001583.33333333
77SHAH DHRUVI JIGNESH 18901076.923076923196.875002696.29629630018100
78SHAKTHI SELVAKUMAR      1785538.461538461959.375001970.37037037001688.88888889
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
   20100131003210000271000018100
79SHASHANK H.M 1785969.230769232990.625002696.2962963001794.44444444
80SHEETAL A KARADI 19951292.307692313093.7500271000018100
81SHIRODKAR KESAR DEEPAK 1785969.230769232475002281.48148148001372.22222222
82SHRAVANA T 1890131002990.625002696.2962963001794.44444444
83SONY 18901292.307692312887.50027100001688.88888889
84SOUNDARYA KARANAM 199513100321000027100001794.44444444
85SRINIVASULA SRI VEDATRAYI 19951076.923076922887.5002592.59259259001794.44444444
86SRIRAMAN I 18901184.615384622887.5002177.77777778001583.33333333
87SUMA M PATEL 201001292.307692312887.50027100001794.44444444
88THIPPAREDDY BHAVANA KRUSHNA 2010013100321000027100001794.44444444
89THIRUMANI SAMPATH VISHNU PRIYA 18901292.307692312990.6250027100001794.44444444
90TULASI SIVAKUMAR 20100131003210000271000018100
91UPASANA PATTANAYAK            19951292.307692313196.87500271000018100
92VAISHNAVI C 20100131003210000271000018100
93VARUN K B 18901292.307692312990.625002696.2962963001794.44444444
94VEENA BHARATI SAH 201001184.6153846232100002696.2962963001688.88888889
95VIRAJA B V 201001292.307692312887.5002696.2962963001794.44444444
96VISHALAKSHI JANADRI 1995131003093.75002696.2962963001794.44444444
97VISHNU PRIYA 18901184.615384622887.5002488.88888889001794.44444444
98YARLAGADDA DEEPAK SAI 18901184.615384622887.5002696.2962963001688.88888889
99YASHAS BHAT 1995131002990.625002696.2962963001688.88888889
100YOGESHGOWDA PATIL 19951292.307692313196.8750027100001794.44444444
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE
2ND YEAR BAMS ATTENDANCE ABSTRACT FOR THE MONTH  JUNE -21 (BATCH-2019-20)
Sl. No.Name of the StudentREG.NO.SUBJECTS
RoganidanaDravyagunaRSBKCharaka-1
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH -A 21100002110000211000020100
1AAJNYA SHAINY SHETTY19A3966211000021100002095.238095240020100
2AKANKSHA KUMARI19A3967211000021100002095.238095240020100
3AKASH19A39681571.4285714300838.0952381001257.1428571400735
4AKHILA PRAKASH19A396921100001990.47619048002095.23809524001995
5AKSHITA PANDEY19A39701152.38095238001361.9047619001361.9047619001680
6AKSHITA VISWANATHAN19A39711780.9523809500211000021100001995
7AMAN RATURI19A39721885.71428571001571.42857143001466.66666667001470
8ANANYA R19A39731885.71428571001676.19047619001676.19047619001365
9ANANYA SURESH BORE19A397421100002110000211000020100
10ANIRUDH AGGARWAL19A39751990.47619048001571.42857143001466.66666667001680
11ANKIT KUMAR SAHA19A39761571.42857143001152.3809523800942.8571428600840
12ASHMITA19A39771885.71428571001780.95238095001780.95238095001470
13ASMITHA E S19A39782095.238095240021100002095.238095240020100
14B AISHWARYA19A39791361.904761900733.3333333300628.5714285700420
15BAWNE DARSHAN PRAVIN19A3980942.85714286000000000000
16BHAGYALAKSHMI. K19A398121100001780.95238095001885.71428571001680
17BINDHUSHREE  V19A39821466.66666667002095.23809524001780.95238095001365
18BODHANKAR PRANJALI19A398321100002095.23809524002095.23809524001785
19CHANDRAA RUKMINI B19A39842095.238095240021100002095.238095240020100
20CHINTANA NEELAKANTH YAJI19A39852095.23809524002095.23809524002095.23809524001995
21CHITRA T19A39861885.71428571002095.23809524001780.95238095001995
22DANESHWARI MATHAPATI19A39872095.23809524001990.47619048002095.23809524001890
23DEEPAK M R19A39881466.6666666700942.85714286001152.38095238001050
24DEVADARSHINI  L19A398921100002095.23809524002095.23809524001995
25DIGHEKAR VEDASHRI MANISH19A39902095.23809524002095.2380952400211000020100
26GAGAN GOWDA  K  S19A39911047.6190476200419.047619050014.76190476200420
27GANGARAJU SATYA VENKATA NAGA YASASWINI19A3992211000021100002095.238095240020100
28GOWRI MANOJ19A39932095.23809524001676.19047619001780.95238095001890
29HARSHITHA SONY B19A399421100002095.23809524002095.23809524001890
30HIRPARA PRIYANK KISHOR19A39951571.42857143001047.61904762001152.38095238001785
31HURMATH.S19A39962095.23809524001990.4761904800211000020100
32ISHITA ARYA19A399721100001990.47619048001990.47619048001785
33KADAMANCHI LOKESH GANPAT19A3998838.09523810029.5238095240029.52380952400315
                 
Sl. No.Name of the StudentREG.NO.SUBJECTS
RoganidanaDravyagunaRSBKCharaka-1
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   21100002110000211000020100
34KAVYASHREE M R19A40002095.23809524001571.42857143001990.47619048001890
35KHUSHI PRIYA19A40012095.23809524001780.95238095001885.71428571001575
36KOMAL THAKUR19A40022095.23809524002110000211000020100
37KONDA RUCHISHYA19A400321100001885.71428571002095.23809524001995
38KORDE NAVNEET ASHOKRAO19A40041990.47619048001361.9047619001466.66666667001260
39KORDE PURVA DIWAKARRAO19A40051780.95238095001676.19047619001780.95238095001785
40M R SUPREETHA19A40062095.23809524001780.95238095001885.71428571001785
41MAANVI19A40071780.95238095001885.71428571001885.71428571001575
42MADAN KUMAR K S19A4008419.047619050014.76190476200000000
43MALAVIKA PRAMOD19A40092095.23809524001361.9047619001571.42857143001575
44MANOJGOWDA K.N19A40101885.71428571001466.66666667001990.47619048001890
45MD AZHAR PASHA19A40111361.9047619001152.38095238001257.14285714001365
46MISE VAIBHAV VAIJANATH19A40122095.23809524001257.14285714001152.38095238001260
47MISHMI DAS19A40131676.19047619001361.904761900942.85714286001155
48MONIKA .S19A401421100001885.7142857100211000020100
49MUEED  A  KHAN19A40151990.47619048002095.23809524001990.47619048001995
50NALISETTY HARSHITHA19A4016211000021100002095.23809524001785
51NANDINI AGRAWAL19A40171990.47619048001990.47619048001780.95238095001575
52NILAY  JYOTI  SARMA19A40181990.47619048001676.19047619001780.95238095001575
53P. VINEETH19A40191990.47619048001780.95238095001780.95238095001575
54PALLAVI19A40201571.42857143001047.61904762001152.38095238001365
55PALLAVI N GANIGER19A40211676.19047619001152.38095238001152.38095238001260
56PANKHI BENAZIR AKHTAR19A40221676.19047619001152.38095238001571.42857143001050
57PARIHAR DAKSHA JEEVANSINGH19A402321100001990.47619048002095.238095240020100
58PARINITHA19A402421100002110000211000020100
59PERABOINA SHRAVANI19A40251257.1428571400942.8571428600523.80952381001155
60PHATAK SHREYA MANOJ19A40261990.47619048001571.42857143001885.71428571001575
61PITHANI SAI SOWMYA19A4027211000021100002095.23809524001995
62PUDI POOJASRI19A40291571.4285714300942.85714286001676.19047619001365
63R CHANDANA19A40302095.23809524001780.95238095001676.19047619001260
64R GURURAJ19A40311676.19047619001571.42857143001361.904761900945
                 
                 
Sl. No.Name of the StudentREG.NO.SUBJECTS
RoganidanaDravyagunaRSBKCharaka-1
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH -C 21100002110000211000020100
65RAJURKAR MANASWI BALAJI19A40322095.23809524001780.95238095001780.95238095001890
66RANJITH L19A403321100002095.23809524001990.47619048001995
67RAYAPATI LALITHA SUMANASREE19A40342095.23809524001676.19047619001780.95238095001785
68S.B ANITHA19A40352095.23809524001885.71428571001990.47619048001890
69SACHIN19A40360000419.0476190500523.8095238100525
70SAHANA K19A40371990.47619048001990.47619048002095.23809524001890
71SANDEEP S SALIMATH19A403821100001780.95238095001780.95238095001890
72SATYAM KUMAR MISHRA19A40391676.1904761900419.0476190500628.57142857001155
73SAYAK CHAKRABORTY19A404021100001990.4761904800211000020100
74SHIVANGI SINGH19A404121100001676.19047619001885.71428571001680
75SHIVOHUM VASU19A40422095.23809524001676.19047619001571.42857143001575
76SHOBHITHA T M19A404321100002095.23809524002095.238095240020100
77SHREYASHEE SAHA19A40442095.23809524001885.71428571001885.71428571001890
78SIDHARTHA SINGHA19A40451676.1904761900838.0952381001152.3809523800840
79SIVA  KARTHIK  M19A40461780.95238095001361.9047619001676.19047619001050
80SOORYA RAJ19A40471780.95238095001257.14285714001257.14285714001260
81SOUMYA R KONNUR19A40481885.71428571002095.2380952400211000020100
82STUTI KAMDAR19A40492095.23809524001990.47619048002095.23809524001785
83TEJASHREE19A40501885.71428571001990.47619048001990.47619048001995
84THAKARE PASHYANTI SUNIL19A40511885.71428571001361.9047619001466.66666667001365
85VAISHNAVI  H.S19A40521990.47619048001885.71428571002095.23809524001785
86VARSHITH UMARE  E19A40531885.71428571001885.71428571001885.71428571001785
87VASUDEV NAG19A40541361.904761900628.5714285700942.8571428600525
88VEENA DAS19A40552095.23809524001676.19047619001885.71428571001995
89VIYAYLAXMI  S  ANTIN19A40561676.19047619001257.14285714001152.38095238001155
90VIMAL MON19A40571780.95238095001466.66666667001571.42857143001680
91VINEETH JOY A19A40582110000211000021100001995
92VISHWAPRIYA  MAHANKALI19A40591990.47619048002095.2380952400211000020100
93VIVEK SURYAVANSHI19A40601885.71428571001361.9047619001361.9047619001470
94WADNERKAR SAMRUDDHI SUDHIR19A40611780.95238095001571.42857143001571.42857143001470
95YACHAWAD PRANOTI NARAYANREDDY19A40621676.19047619001780.95238095001885.71428571001680
96YASHASWINI19A406321100001885.7142857100211000020100
97YASHWI  SHARMA19A406421100001676.19047619001885.71428571001260
98TARUN KUMAR JAIN19A40651361.904761900419.0476190500523.8095238100525
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE-82
ATTENDANCE FOR 3RD YEAR BAMS IN  THE MONTH OF JUNE -2021
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 TOTAL CLASSES CONDUCTED 1410000    2810000251000017100
1ABHIYANSHU 18A63011071.4285714300    2278.57142857001872001058.82352941
2ADITHYA REDDY THUMMILLA 18A63021178.5714285700    2071.42857143002496001482.35294118
3ADITI ANAND 18A6303857.1428571400    145000156000423.52941176
4AISHWARRYA LAKSHMI18A63041410000    2692.85714286002496001588.23529412
5AISHWARYA PATIL 18A63051285.7142857100    2589.28571429002392001376.47058824
6AJAY SHEELVANT18A63061071.4285714300    2071.42857143002184001164.70588235
7AKANKSHA SINGH 18A63071410000    2589.285714290024960017100
8AMRUT A UPPIN18A6308964.2857142900    1967.8571428600145600847.05882353
9AMRUTA ABHAY MAIGUR18A6309857.1428571400    1760.71428571001664001270.58823529
10ANANYA B18A63101410000    2796.4285714300251000017100
11ARPITA MALIK 18A63121392.8571428600    2485.71428571002496001482.35294118
12BANUSRI M 18A63131392.8571428600    2796.428571430024960017100
13BHAGYASHREE PRADHAN18A63141392.8571428600    2485.71428571001768001694.11764706
14BHOOMIKA S BHAT 18A63151410000    2692.857142860024960017100
15C J BHARADWAJ 18A63161392.8571428600    2485.71428571002288001058.82352941
16CHANDRASHEKAR M R18A6317321.4285714300    310.71428571001400317.64705882
17CHETHAN GN 18A6318857.1428571400    1139.2857142900145600635.29411765
18CHINMAY RAJESH VARMA18A6319214.2857142900    1139.2857142900135200423.52941176
19DEVI PRIYA18A63201410000    2692.857142860025100001588.23529412
20DHOSH DIPAK JAGDISHBHAI18A63210000    13.571428571000000317.64705882
21DHWANI DIPENKUMAR MANIAR 18A63221392.8571428600    2796.42857143002496001482.35294118
22DODDI ANURAG 18A63231178.5714285700    2071.42857143002392001376.47058824
                     
                     
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   1410000    2810000251000017100
23DOSHI FALAK PARAS 18A6324535.7142857100    1242.857142860083200952.94117647
24MEDHA GARUD18A632575000    1760.7142857100166400952.94117647
25GAGANA N18A63261410000    281000025100001694.11764706
26GAGANDEEP A BAGALAWAR 18A63271178.5714285700    2071.42857143002288001058.82352941
27GANGARAJU MOHITH GOUD18A632817.14285714300    725007280000
28GANUSHA A18A63291410000    2796.42857143002288001694.11764706
29GOWRI VAIDYA 18A63301410000    2810000251000017100
30GURU NARASIMHA VARDHAN G 18A63311392.8571428600    281000024960017100
31HAJIRA IFFATH18A63321285.7142857100    2278.571428570025100001376.47058824
32HARSHITHA NAVANEETH 18A6333321.4285714300    1346.4285714300239200317.64705882
33HEMANT KUMAR BISWAS 18A633417.14285714300    517.85714286009360015.882352941
34JADHAV SHITAL RAJARAM 18A63361071.4285714300    145000187200741.17647059
35JAYASHREE S 18A6337964.2857142900    2175001456001376.47058824
36JOBIN JOHNSON 18A63381071.4285714300    2382.14285714002288001376.47058824
37KALPANA18A6339964.2857142900    1242.85714286001456001058.82352941
38KAVANA M18A63401285.7142857100    2278.57142857002288001376.47058824
39MANASI SRINIVAS ALWANDI18A63411410000    2589.285714290024960017100
40MATTAPARTHI HARSHA VARDHAN18A6342857.1428571400    1035.7142857100197600741.17647059
41MITALI AGRAWAL 18A6343428.5714285700    828.571428570093600529.41176471
42MONISHA V G18A63441410000    2810000251000017100
43N SATYALAKSHMI DEEKSHITA18A63451410000    2485.71428571002080001482.35294118
44NAIR LAKSHMI VINOD 18A63461410000    2589.285714290025100001588.23529412
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   1410000    2810000251000017100
45NIKITA DUA18A63471285.7142857100    2589.285714290025100001694.11764706
46NISARGA R 18A634875000    1242.8571428600124800635.29411765
47P GAYATHRI DEVI18A63491410000    281000025100001694.11764706
48PADMASHREE18A63501410000    28100002496001588.23529412
49PATHAKOTA SINDHUJA 18A6351642.8571428600    932.1428571400156000741.17647059
50PAVITRA UDAPUDI18A63521410000    2796.42857143002510000741.17647059
51PAWAN KALYAN DEVARAK0NDA 18A6353964.2857142900    1346.4285714300145600529.41176471
52PENDKAR SNEHAL GAJANAN18A6354535.7142857100    517.857142860093600635.29411765
53PRAGNYA S HANGARAGI 18A63551410000    2810000251000017100
54PRASHANT SHARMA 18A63561392.8571428600    2692.857142860025100001376.47058824
55PUROHIT PRACHETA MAHESH 18A63571285.7142857100    2692.857142860025100001694.11764706
56R RACHANA REDDY 18A6358642.8571428600    27.142857143004160000
57RAKSHITHA M S18A63591285.7142857100    2796.42857143002288001588.23529412
58RUPA BHARATI SAH 18A63601071.4285714300    2692.85714286002080001376.47058824
59S AARATHI18A63611178.5714285700    1760.7142857100197600952.94117647
60SAALIM CHORGASTI18A63621392.8571428600    28100002496001588.23529412
61SAHANA SINDAGI18A63631410000    2796.4285714300251000017100
62SAI PRIYA R M18A63641410000    2692.857142860024960017100
63SAMEEKSHA D S 18A63651285.7142857100    2175002288001270.58823529
64SAMRIDDHI SINGH18A63661410000    2810000251000017100
65SANCHETI HARSHWARDHAN NITIN 18A63671285.7142857100    2589.28571429002496001588.23529412
66SAVITRI18A63681392.8571428600    2485.71428571002392001588.23529412
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   1410000    2810000251000017100
67SHAMARATHNA P18A63691392.8571428600    2692.85714286002392001588.23529412
68SHANTANU RATURI 18A63701285.7142857100    2278.5714285700249600952.94117647
69SHARANYA PRAKASH 18A63711410000    28100002288001694.11764706
70SHARMA ROHINI SATISHCHANDRA18A6372535.7142857100    1242.8571428600145600635.29411765
71SHRINIDHI B M18A63731410000    2796.4285714300251000017100
72SINGAPURE SNEHA ARVIND18A6374857.1428571400    1760.7142857100145600847.05882353
73SPOORTHI G HEGDE18A63751410000    281000025100001694.11764706
74SPOORTHY M18A63761178.5714285700    2589.28571429002496001164.70588235
75SRISUCHI K18A6377964.2857142900    1657.14285714002392001270.58823529
76SUDHAMSHU KOODUR18A63781071.4285714300    1760.71428571001976001376.47058824
77SURUCHI SINHA18A6379857.1428571400    72500145600211.76470588
78SWETA SINGH18A63801178.5714285700    2175002496001376.47058824
79SYED MANNAN RABBANI 18A63811285.7142857100    2589.285714290024960017100
80TANVI GURJAR18A6382642.8571428600    621.4285714300135200211.76470588
81TAPKIR SHRADDHA ADINATH 18A63831392.8571428600    2796.42857143002288001694.11764706
82THOKALA KISHORE CHANDRA KRISHNA18A63841071.4285714300    1657.1428571400208000847.05882353
83THRAYEE H AATHREYA18A63851392.8571428600    2810000251000017100
84TITIKSHA SINGH18A63861410000    281000025100001588.23529412
85UPPUNUTI RAVALI18A63871410000    2810000251000017100
86VARADA A R18A63881410000    2810000251000017100
87VARTIKA KHIRWAL 18A63891071.4285714300    2382.1428571400228800952.94117647
88VIBHA   SONY B18A63901410000    2692.857142860024960017100
89YASHWANTH GOWDA K N 18A63911410000    2589.285714290025100001694.11764706
90YOGESWARI MAHANTA18A63921392.8571428600    2382.14285714002080001164.70588235
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE-82
4TH YEAR BAMS ATTENDANCE FOR THE MONTH OF JUNE-21 (BATCH-2017-18)
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-A 26100001810000271000021100006100
1AAKASH THAKKAR17A63012596001794002489001990006100
2ABHINITI T17A63022077001372002281001676006100
3ADITHYA N KOUSHIK17A63032285001583002385001886006100
4ADITHYAN V M17A63042181001267002178001781006100
5ADITI RAGHAVAN17A6305261000017940027100002095006100
6AGSHIKAR SHRAVANI DEVDATTA17A6306155800950002074001257006100
7ANNEWSHA ACHARJEE17A63072077001478002074001676006100
8ANUSHA ANANT HEGDE17A6308259600181000022810021100006100
9APARAJITA DAS17A63109350073900228100838006100
10ARATHI DEVI  A17A6311259600181000015560021100006100
11ARPITHA KULKARNI17A6312261000017940023850021100006100
12ARYA T S17A63132610000181000022810021100006100
13AVINASH M17A6314261000018100002281001990006100
14BASAVARAJ17A63157270052800228100524006100
15BASAYYA GANACHARI17A6316197300126700186700524006100
16BRUNDA A.P.17A63172596001794002385002095006100
17CHAITHRA17A631824920016890027100001781006100
18CHETALI KOTHARI17A631926100001689002696002095006100
19CHINTALAPATI BHARGAVI17A63207270063300155600419006100
20D  SHRI GAYATHRI17A632226100001810000271000021100006100
21DARSANA V.S17A632326100001810000271000021100006100
22DHRUTI K.17A63241869001689002385001676006100
23DIPASRI NATH17A632525960015830026960021100006100
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-B 26100001810000271001710021100006100
24DIVYA DARSHINI M17A6326218100158300269615881676006100
25DIVYANI P DAS17A63272596001794002710016941990006100
26ESHIKA AGRAWAL17A6328259600168900217813761781006100
27GAHANA S17A6329228500147800238510591362006100
28GANASHYAM PRASAD L.17A6330623008440020741059524006100
29GOURISHETTI SAI HASHIKHA17A633151900739001659529838006100
30HARSHITA BANSAL17A6332207700126700228115881781006100
31INCHARA P17A6333259600147800248916941990006100
32ISUWARYA BHARANY S17A63342596001810000269616942095006100
33J. SAI SUCHARITHA17A63352596001810000259315881781006100
34KARAN PAL17A6336000031700001600006100
35KAVYA G17A6337259600179400155616942095006100
36KHUSHBU AGRAWAL17A63382285001583002593169421100006100
37KUSHAL PRASAD S17A6339259600181000026961710021100006100
38LAKSHMIPRIYA A17A63402596001794002696158821100006100
39LEKHA S17A63412610000181000026961710021100006100
40LEKSHMI V17A634226100001794002696171002095006100
41LIMAN MEGHANA DAIVAT17A634326100001689002696127121100006100
42MAHESH GANACHARI17A6344186900137200217814821571006100
43MANDERA SACHI ANILKUMAR17A6345261000018100002696171002095006100
44MANE VAISHNAVI BAPURAO17A6346249200158300228114821571006100
45MATAM AKHILA17A634726100001689002710015881990006100
46MEENAKSHI BABU17A6348176500168900197010591048006100
47MOGALI SAI PRASANNA KAASHIRAO17A634941500422001970741629006100
48MUTHOJU THAPO BHAVANI VAIDYA17A63502800160000212210006100
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-C 26100001810000271000021100201006100
49NABARUN BHARALI17A63512596001583002488.88888889002110019956100
50NAGASRI .T17A63521765001056001866.6666666700136218906100
51NAVYASHREE N17A63532285001161002592.5925925900209515756100
52NIHARIKA DEKA17A63542492001583002177.77777778002110019956100
53NISA M17A63551350001267001970.3703703700188613656100
54NUR-E-IFTISAM17A635625960018100002385.1851851900188619956100
55OLETY SITHARAMA NARAYANA TEJAA17A63572285001583002177.7777777800178118906100
56PADIGIREDDY BHUVANESWARI17A63591454001372001970.370370370010487356100
57PONNATHOTA RAJA NARASINGA RAO17A6360000016001762.962962960015006100
58POTHURAJU PRASANNA VENKATA SURYA KUMAR17A636100000000000015006100
59PRAGNA BEN PATEL17A636223880018100002385.18518519002095201006100
60PRAJWAL R.17A63631142001267002385.18518519007337356100
61PRAKRUTHI R17A63642596001689002488.8888888900188617856100
62PRANESH DANI17A63651454001161002592.5925925900115217856100
63PRAVEEN M.C.17A63662492001478002696.296296300199018906100
64PRITI KUMARI17A636726100001794002696.2962963002110018906100
65PRIYANKA U17A63682077001689002385.1851851900136215756100
66RANJITHA S17A63692388001372002488.8888888900188616806100
67REENA RAVINDRA LENDI17A63702596001794002696.296296300209519956100
68ROHAN SANKAR17A63711246001056002281.4814814800136211556100
69RUCHA SARANGI17A6372261000018100002592.592592590021100201006100
70RUCHITHA DEEKSHA SRI S.P.17A63731973001478002696.296296300188615756100
71SAI SRI RAM  M17A637441500211001555.555555560010482106100
72SAI SUDHA C.S.17A637526100001794002696.2962963002110019956100
                     
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-D 26100341001810000271000021100006100
73SANNUTHI CHANDANA SRI17A63762610032941689002177.777777780021100006100
74SHAFFA GROVER17A6377186922651161002385.18518519001362006100
75SHAKTHI SENNRASAN V17A63782492341001689002592.59259259001990006100
76SHARMA SANJANA SANJAY17A637925963410018100002696.29629630021100006100
77SHASHANK D.K.17A638083120591056002488.88888889001362006100
78SHASTRI SHREYA  SAMIRKUMAR17A63812077341001056002592.59259259001362006100
79SHENGOKAR VEDANGI SANJAY17A63822285341001161002488.88888889001571006100
80SHIVANGI NIGOTI17A63831414410000518.5185185200210006100
81SHUBHASHINI U17A638424923410018100002696.2962963001990006100
82SINDHUJA K.N.17A638526100341001794002696.2962963001990006100
83SNEHA MYSORE17A638616623294739001762.9629629600943006100
84SNEHA S HAMPIHOLI17A6387238826761372002696.2962963001886006100
85SUBHRAJYOTI BISWAS17A638825963410018100002592.59259259002095006100
86SUBHRAJYOTI MOHARANA17A6389249228821372002696.2962963001990006100
87SUJITHA. V.17A6390261003410016890027100001676006100
88SUMA .C17A6391261003410015830027100001886006100
89SUSHRUT17A6393259634100181000027100002095006100
90UMAGANGA M17A639424923410017940027100001990006100
91VIBHUTI AGRAWAL17A639514164752800000015006100
92VISHAL .M17A6396103826761161002696.2962963001257006100
93VISHWAS BHARADWAJ M. V.17A6397261003410018100002696.2962963002095006100
94VYSHNAVI K.17A6398261003410018100002696.2962963002095006100
95YASHAWANTH Y.K.17A6399259630881794002696.2962963002095006100
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE
1st  YEAR BAMS ATTENDANCE ABSTRACT FOR THE MONTH May  -2021  (BATCH-2020-21)
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
   1310081001810000181000013100
1AANCHAL SHARMA 1310081001810000181000013100
2ABHILASH SUNILKUMAR AGRE   1310081001810000181000013100
3AISHWARYA B J 13100787.518100001583.333333330013100
4AISWARYA S J 1184.6153846281001688.88888889001583.33333333001292.30769231
5AKASH 13100787.51794.44444444001688.88888889001184.61538462
6ANANTHAKRISHNAN P    13100787.518100001794.44444444001292.30769231
7ANIL KUMAR M 13100810018100001794.444444440013100
8ANUGU VAESHNAVI 131008100181000018100001292.30769231
9ANWESHA CHATTERJEE 1310081001477.7777777800181000013100
10ARYAN SATYAM 1076.92307692337.5844.44444444001688.88888889001184.61538462
11ASHA GUPTA 1310081001372.2222222200181000013100
12ASROF ALI 753.84615385675181000095000538.46153846
13BHURE SAKSHI RAJESHWAR 131006751794.444444440018100001292.30769231
14BINDHU SHREE V 1292.3076923181001794.44444444001794.44444444001184.61538462
15CHANNAREDDY 1310081001810000181000013100
16CHAUDHARI GUNJAN PRASHANT 13100787.51266.6666666700181000013100
17CHETHAN V N 861.5384615422518100001266.6666666700753.84615385
18CHIDREWAR SAURABH SANJAY 1310081001810000181000013100
19DANDA SRIVANI 13100787.51794.4444444400181000013100
20DARSHAN C SHEKAR 1310081001477.77777778001794.444444440013100
21DHADVE SAKSHI PRAVIN 969.23076923562.518100001688.88888889001292.30769231
22DHEERAJ BABA R A 1310081001810000181000013100
23DIVIJ GUPTA 1310081001810000181000013100
24DIWAN KUNJAL SANJAY 13100337.51794.44444444001688.88888889001292.30769231
25DOSAPATI PRATHYUSHA    1310067518100001583.33333333001292.30769231
26FAIZAH AHMEDI 13100787.51794.44444444001794.44444444001292.30769231
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
   1310081001810000181000013100
27G.N ANKITHA 13100810018100001688.888888890013100
28GAI RAJASHIVANI 1310081001810000181000013100
29GAYATHRI BIJU VARRIAR 131008100181000018100001292.30769231
30GHANISTH SHARMA 323.0769230881001810000181000013100
31GHODKE MRUTYUANJAY UMAKANTH 1310081001583.33333333001794.44444444001184.61538462
32HARSHA S A 131008100181000018100001292.30769231
33HARSHITHA U KOLLI 13100787.518100001794.44444444001184.61538462
34HARSHITHA V HIREMATH 131008100181000018100001184.61538462
35INDUDHARA P M 1310081001810000181000013100
36IQRA KHANUM 1184.6153846281001583.33333333001794.44444444001184.61538462
37JADHAV NANDINI NARAYAN 1184.615384626751794.444444440018100001292.30769231
38JAGRUTI 1310081001810000181000013100
39JIROBE ARVIND DILIP 1310081001810000181000013100
40K SAI JAHNAVI 861.5384615400633.3333333300844.4444444400430.76923077
41KADU ARNAV NITIN   1292.30769231787.51688.88888889001794.44444444001292.30769231
42KANISHKA RAJANI 13100810018100001794.444444440013100
43KAVYA GACHINAMANI 1310081001810000181000013100
44KEERTHI RAO K H 1310081001810000181000013100
45KRISHNAVENI 1292.307692316751688.88888889001688.888888890013100
46LIKHITH M 13100787.51688.88888889001583.333333330013100
47M.SAMPRATI 1310081001794.44444444001794.444444440013100
48MADANGOPAL M PATIL 861.53846154562.51055.55555556001161.1111111100861.53846154
49MAHAJAN UTKARSH KRISHNAJI 131006751794.44444444001688.88888889001292.30769231
50MALLAPRAGADA HIRANMAYEE 13100787.51810000181000013100
                 
                 
                 
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
 BATCH-B 1310081001810000181000013100
51MANOJ A.S 1184.61538462787.51688.88888889001583.33333333001292.30769231
52MEHABOOB BASHA MUJAWAR 1310081001810000181000013100
53MENDRAPU PRATHYUSHA 1292.3076923181001583.33333333001688.88888889001292.30769231
54MITHUSHREE R 1292.3076923181001794.44444444001794.44444444001292.30769231
55MOKDAM BHARTI RAMDAS 1310081001794.44444444001794.444444440013100
56MONASREE E T 1076.92307692787.51372.22222222001583.33333333001076.92307692
57NIHARIKA JOSHI 13100787.518100001794.444444440013100
58NIKITA 1076.92307692787.51794.44444444001688.88888889001292.30769231
59NIPTE ATHARVA BHAGWATRAO 13100787.51810000181000013100
60PALADUGULA NANDHINI 13100787.5181000018100001292.30769231
61PAREKH NEEL HITENBHAI 1310081001810000181000013100
62PATIL PRUTHVIRAJ YUVARAJ 1310081001810000181000013100
63POKALE SAKSHI RAJENDRA 1310081001810000181000013100
64PRAGATI HUGAR 13100810018100001688.888888890013100
65PRERNA BALAJEE 1310081001810000181000013100
66PRERNA JAISWAL 1310081001810000181000013100
67PRIYANSHU DAS 1292.30769231562.51794.444444440018100001184.61538462
68R. ILLAKIYA 1184.61538462810018100001794.444444440013100
69RANJITA R JHAGATI 1310081001810000181000013100
70RESHMA N 1292.307692316751810000181000013100
71RUCHITHA V 1310081001810000181000013100
72S ADITHYA KUMAR 13100787.51810000181000013100
73SAHANA N 13100810018100001794.444444440013100
74SAKSHI GUPTA 1292.3076923181001810000181000013100
75SARFARAZ MD 969.230769236751372.22222222001794.444444440013100
76SEEMA 1184.61538462810018100001794.444444440013100
77SHAH DHRUVI JIGNESH 1292.30769231787.51794.44444444001794.44444444001292.30769231
78SHAKTHI SELVAKUMAR      1184.61538462787.51372.22222222001477.7777777800861.53846154
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
   1310081001810000181000013100
79SHASHANK H.M 1310081001810000181000013100
80SHEETAL A KARADI 1292.3076923181001810000181000013100
81SHIRODKAR KESAR DEEPAK 1184.61538462562.51688.88888889001794.44444444001184.61538462
82SHRAVANA T 1310081001794.4444444400181000013100
83SONY 13100787.51794.4444444400181000013100
84SOUNDARYA KARANAM 1184.61538462787.51583.33333333001477.77777778001184.61538462
85SRINIVASULA SRI VEDATRAYI 131006751810000181000013100
86SRIRAMAN I 13100562.518100001688.88888889001184.61538462
87SUMA M PATEL 1310081001794.4444444400181000013100
88THIPPAREDDY BHAVANA KRUSHNA 1310081001810000181000013100
89THIRUMANI SAMPATH VISHNU PRIYA 1292.3076923181001794.4444444400181000013100
90TULASI SIVAKUMAR 13100810018100001794.444444440013100
91UPASANA PATTANAYAK            13100787.518100001794.444444440013100
92VAISHNAVI C 1292.3076923181001794.44444444001794.444444440013100
93VARUN K B 131008100181000018100001292.30769231
94VEENA BHARATI SAH 1310067518100001794.44444444001292.30769231
95VIRAJA B V 13100787.51810000181000013100
96VISHALAKSHI JANADRI 1310081001810000181000013100
97VISHNU PRIYA 1292.3076923181001794.44444444001583.333333330013100
98YARLAGADDA DEEPAK SAI 1310081001810000181000013100
99YASHAS BHAT 1292.3076923181001810000181000013100
100YOGESHGOWDA PATIL 131008100181000018100001292.30769231
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE
2ND YEAR BAMS ATTENDANCE ABSTRACT FOR THE MONTH MAY-21 (BATCH-2019-20)
Sl. No.Name of the StudentREG.NO.SUBJECTS
RoganidanaDravyagunaRSBKCharaka-1
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH -A 14100001410000141000014100
1AAJNYA SHAINY SHETTY19A39661392.85714286001410000141000014100
2AKANKSHA KUMARI19A396714100001410000141000014100
3AKASH19A39681392.85714286001071.42857143001071.42857143001178.57142857
4AKHILA PRAKASH19A396914100001285.71428571001392.857142860014100
5AKSHITA PANDEY19A397014100001178.5714285700141000014100
6AKSHITA VISWANATHAN19A397114100001285.71428571001285.714285710014100
7AMAN RATURI19A39721392.85714286001071.4285714300857.1428571400857.14285714
8ANANYA R19A397314100001285.71428571001392.8571428600964.28571429
9ANANYA SURESH BORE19A397414100001392.85714286001392.85714286001392.85714286
10ANIRUDH AGGARWAL19A397514100001410000141000014100
11ANKIT KUMAR SAHA19A39761285.71428571001178.57142857001285.71428571001178.57142857
12ASHMITA19A397714100001410000141000014100
13ASMITHA E S19A397814100001285.714285710014100001285.71428571
14B AISHWARYA19A39791071.428571430000000000214.28571429
15BAWNE DARSHAN PRAVIN19A39807500000000000214.28571429
16BHAGYALAKSHMI. K19A398114100001392.8571428600141000014100
17BINDHUSHREE  V19A398214100001285.71428571001392.85714286001392.85714286
18BODHANKAR PRANJALI19A398314100001178.57142857001392.857142860014100
19CHANDRAA RUKMINI B19A39841285.714285710014100001392.85714286001285.71428571
20CHINTANA NEELAKANTH YAJI19A39851392.85714286001392.85714286001285.71428571001392.85714286
21CHITRA T19A39861392.85714286001410000141000014100
22DANESHWARI MATHAPATI19A398714100001392.85714286001392.857142860014100
23DEEPAK M R19A39881392.8571428600964.2857142900964.28571429001178.57142857
24DEVADARSHINI  L19A398914100001392.8571428600141000014100
25DIGHEKAR VEDASHRI MANISH19A399014100001410000141000014100
26GAGAN GOWDA  K  S19A39911392.85714286000000428.5714285700428.57142857
27GANGARAJU SATYA VENKATA NAGA YASASWINI19A39921392.85714286001410000141000014100
28GOWRI MANOJ19A399314100001410000141000014100
29HARSHITHA SONY B19A39941392.85714286001392.857142860014100001392.85714286
30HIRPARA PRIYANK KISHOR19A39951392.8571428600964.28571429001071.42857143001285.71428571
31HURMATH.S19A39961410000141000014100001392.85714286
32ISHITA ARYA19A39971392.85714286001285.71428571001392.85714286001071.42857143
33KADAMANCHI LOKESH GANPAT19A39981178.5714285700535.714285710075000964.28571429
                 
Sl. No.Name of the StudentREG.NO.SUBJECTS
RoganidanaDravyagunaRSBKCharaka-1
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   14100001410000141000014100
34KAVYASHREE M R19A40001178.57142857001392.8571428600141000014100
35KHUSHI PRIYA19A40011392.85714286001392.85714286001392.8571428600964.28571429
36KOMAL THAKUR19A400214100001410000141000014100
37KONDA RUCHISHYA19A40031392.8571428600141000014100001392.85714286
38KORDE NAVNEET ASHOKRAO19A40041392.85714286001178.57142857001178.57142857001071.42857143
39KORDE PURVA DIWAKARRAO19A40051392.8571428600141000014100001392.85714286
40M R SUPREETHA19A400614100001392.85714286001392.85714286001392.85714286
41MAANVI19A400714100001392.857142860014100001392.85714286
42MADAN KUMAR K S19A4008857.142857140017.1428571430017.14285714300214.28571429
43MALAVIKA PRAMOD19A40091178.5714285700535.714285710075000857.14285714
44MANOJGOWDA K.N19A401014100001285.7142857100141000014100
45MD AZHAR PASHA19A401114100001178.57142857001285.71428571001178.57142857
46MISE VAIBHAV VAIJANATH19A40121285.71428571001178.57142857001071.42857143001285.71428571
47MISHMI DAS19A40131285.7142857100535.71428571001178.57142857001285.71428571
48MONIKA .S19A401414100001392.85714286001392.85714286001392.85714286
49MUEED  A  KHAN19A40151410000141000014100001392.85714286
50NALISETTY HARSHITHA19A401614100001178.571428570014100001392.85714286
51NANDINI AGRAWAL19A401714100001285.7142857100141000014100
52NILAY  JYOTI  SARMA19A401814100001285.71428571001392.857142860014100
53P. VINEETH19A401914100001392.85714286001285.71428571001178.57142857
54PALLAVI19A4020964.2857142900750001071.4285714300642.85714286
55PALLAVI N GANIGER19A4021141000014100001392.857142860014100
56PANKHI BENAZIR AKHTAR19A40221285.7142857100857.14285714001178.57142857001071.42857143
57PARIHAR DAKSHA JEEVANSINGH19A402314100001392.85714286001392.857142860014100
58PARINITHA19A402414100001410000141000014100
59PERABOINA SHRAVANI19A40251392.857142860014100001392.85714286001392.85714286
60PHATAK SHREYA MANOJ19A402614100001410000141000014100
61PITHANI SAI SOWMYA19A402714100001410000141000014100
62PUDI POOJASRI19A40291178.5714285700964.28571429001285.71428571001392.85714286
63R CHANDANA19A403014100001285.71428571001392.85714286001071.42857143
64R GURURAJ19A40311285.71428571001178.57142857001285.71428571001071.42857143
                 
                 
                 
                 
                 
Sl. No.Name of the StudentREG.NO.SUBJECTS
RoganidanaDravyagunaRSBKCharaka-1
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH -C 14100001410000141000014100
65RAJURKAR MANASWI BALAJI19A403214100001285.71428571001392.857142860014100
66RANJITH L19A403314100001285.71428571001392.85714286001392.85714286
67RAYAPATI LALITHA SUMANASREE19A4034141000014100001392.857142860014100
68S.B ANITHA19A40351285.71428571001285.71428571001392.85714286001392.85714286
69SACHIN19A40361392.8571428600857.14285714001071.42857143001285.71428571
70SAHANA K19A403714100001392.85714286001392.857142860014100
71SANDEEP S SALIMATH19A40381392.85714286001392.8571428600141000014100
72SATYAM KUMAR MISHRA19A40391071.4285714300857.1428571400964.28571429001071.42857143
73SAYAK CHAKRABORTY19A40401410000141000014100001392.85714286
74SHIVANGI SINGH19A404114100001392.857142860014100001392.85714286
75SHIVOHUM VASU19A40421285.71428571001392.85714286001392.857142860014100
76SHOBHITHA T M19A404314100001392.8571428600141000014100
77SHREYASHEE SAHA19A404414100001410000141000014100
78SIDHARTHA SINGHA19A404514100001178.57142857001392.85714286001071.42857143
79SIVA  KARTHIK  M19A40461392.85714286001392.857142860014100001392.85714286
80SOORYA RAJ19A40471285.7142857100964.285714290014100001178.57142857
81SOUMYA R KONNUR19A404814100001392.85714286001071.42857143001392.85714286
82STUTI KAMDAR19A404914100001392.85714286001178.57142857001285.71428571
83TEJASHREE19A405014100001392.8571428600141000014100
84THAKARE PASHYANTI SUNIL19A405114100001392.85714286001285.71428571001071.42857143
85VAISHNAVI  H.S19A405214100001285.7142857100141000014100
86VARSHITH UMARE  E19A40531392.85714286001285.71428571001392.85714286001285.71428571
87VASUDEV NAG19A40541071.428571430017.14285714300321.4285714300214.28571429
88VEENA DAS19A40551392.857142860014100001285.714285710014100
89VIYAYLAXMI  S  ANTIN19A40561410000964.28571429001178.57142857001392.85714286
90VIMAL MON19A405714100001071.42857143001285.71428571001071.42857143
91VINEETH JOY A19A405814100001410000141000014100
92VISHWAPRIYA  MAHANKALI19A40591392.85714286001410000141000014100
93VIVEK SURYAVANSHI19A40601285.71428571001071.4285714300964.2857142900964.28571429
94WADNERKAR SAMRUDDHI SUDHIR19A406114100001285.714285710014100001392.85714286
95YACHAWAD PRANOTI NARAYANREDDY19A406214100001285.71428571001285.71428571001285.71428571
96YASHASWINI19A40631285.7142857100141000014100001392.85714286
97YASHWI  SHARMA19A406414100001178.57142857001392.85714286001392.85714286
98TARUN KUMAR JAIN19A40651392.85714286001071.42857143001071.42857143001285.71428571
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE-82
ATTENDANCE FOR 3RD YEAR BAMS IN  THE MONTH OF MAY-2021
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 TOTAL CLASSES CONDUCTED 81000014100001910000191000012100
1ABHIYANSHU 18A63014500014100001578.94736842001910000975
2ADITHYA REDDY THUMMILLA 18A63024500014100001473.68421053001578.94736842001191.66666667
3ADITI ANAND 18A6303562.5001071.4285714300842.10526316001894.7368421100758.33333333
4AISHWARRYA LAKSHMI18A6304810000141000019100001684.210526320012100
5AISHWARYA PATIL 18A6305810000141000019100001894.736842110012100
6AJAY SHEELVANT18A6306562.5001071.42857143001368.42105263001910000866.66666667
7AKANKSHA SINGH 18A630781000014100001894.73684211001894.736842110012100
8AMRUT A UPPIN18A6308450001285.7142857100736.84210526001910000650
9AMRUTA ABHAY MAIGUR18A6309675001392.85714286001473.68421053001578.9473684200975
10ANANYA B18A631081000014100001894.73684211001684.210526320012100
11ARPITA MALIK 18A631281000014100001910000191000012100
12BANUSRI M 18A6313787.5001285.71428571001894.736842110019100001191.66666667
13BHAGYASHREE PRADHAN18A6314562.5001392.85714286001789.47368421001910000975
14BHOOMIKA S BHAT 18A6315787.5001392.85714286001894.7368421100191000012100
15C J BHARADWAJ 18A6316787.5001285.71428571001894.73684211001789.473684210012100
16CHANDRASHEKAR M R18A631745000857.1428571400526.31578947001684.2105263200866.66666667
17CHETHAN GN 18A63180000428.5714285700421.0526315800631.5789473700216.66666667
18CHINMAY RAJESH VARMA18A6319450001071.4285714300421.0526315800736.842105260018.333333333
19DEVI PRIYA18A6320810000141000019100001052.631578950012100
20DHOSH DIPAK JAGDISHBHAI18A6321675001285.714285710000001910000758.33333333
21DHWANI DIPENKUMAR MANIAR 18A6322562.5001392.85714286001789.47368421001684.21052632001083.33333333
22DODDI ANURAG 18A6323675001285.71428571001263.1578947400191000012100
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   81000014100001910000191000012100
23DOSHI FALAK PARAS 18A632445000857.1428571400526.31578947001157.8947368400325
24MEDHA GARUD18A6325787.50014100001910000191000012100
25GAGANA N18A63268100001392.85714286001910000191000012100
26GAGANDEEP A BAGALAWAR 18A6327787.50014100001684.21052632001910000975
27GANGARAJU MOHITH GOUD18A6328450001071.42857143001052.63157895001578.9473684200541.66666667
28GANUSHA A18A632981000014100001910000191000012100
29GOWRI VAIDYA 18A6330787.50014100001910000191000012100
30GURU NARASIMHA VARDHAN G 18A63318100001392.8571428600191000019100001191.66666667
31HAJIRA IFFATH18A6332787.500964.28571429001578.94736842001684.2105263200866.66666667
32HARSHITHA NAVANEETH 18A633322500857.1428571400526.3157894700947.3684210500433.33333333
33HEMANT KUMAR BISWAS 18A633422500857.1428571400526.31578947001052.6315789500216.66666667
34JADHAV SHITAL RAJARAM 18A6336562.5001178.5714285700947.36842105001578.9473684200325
35JAYASHREE S 18A6337450001285.71428571001473.68421053001578.94736842001083.33333333
36JOBIN JOHNSON 18A63386750014100001789.4736842100191000012100
37KALPANA18A6339675001392.85714286001894.736842110019100001191.66666667
38KAVANA M18A634081000014100001910000191000012100
39MANASI SRINIVAS ALWANDI18A6341787.5001392.85714286001789.47368421001894.736842110012100
40MATTAPARTHI HARSHA VARDHAN18A6342450001071.4285714300631.57894737001578.9473684200650
41MITALI AGRAWAL 18A634322500857.1428571400947.36842105001157.8947368400541.66666667
42MONISHA V G18A634481000014100001910000191000012100
43N SATYALAKSHMI DEEKSHITA18A63458100001392.85714286001789.47368421001684.21052632001083.33333333
44NAIR LAKSHMI VINOD 18A6346787.5001285.71428571001894.736842110019100001191.66666667
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   81000014100001910000191000012100
45NIKITA DUA18A6347562.500642.85714286001910000191000012100
46NISARGA R 18A63482250014100001263.15789474001263.1578947400758.33333333
47P GAYATHRI DEVI18A634981000014100001910000191000012100
48PADMASHREE18A63508100001285.71428571001910000191000012100
49PATHAKOTA SINDHUJA 18A6351337.5001392.8571428600526.31578947001578.9473684200541.66666667
50PAVITRA UDAPUDI18A635267500964.28571429001910000191000012100
51PAWAN KALYAN DEVARAK0NDA 18A635345000428.5714285700947.36842105001473.6842105300866.66666667
52PENDKAR SNEHAL GAJANAN18A6354112.500141000015.26315789500210.5263157900650
53PRAGNYA S HANGARAGI 18A635581000014100001910000191000012100
54PRASHANT SHARMA 18A6356562.50014100001789.47368421001789.4736842100866.66666667
55PUROHIT PRACHETA MAHESH 18A6357787.500214.28571429001894.73684211001894.73684211001191.66666667
56R RACHANA REDDY 18A635800001285.714285710015.26315789500000000
57RAKSHITHA M S18A6359787.5001285.71428571001473.68421053001684.2105263200650
58RUPA BHARATI SAH 18A6360562.500964.28571429001473.68421053001894.73684211001083.33333333
59S AARATHI18A63616750014100001368.42105263001684.2105263200866.66666667
60SAALIM CHORGASTI18A6362787.50014100001684.21052632001894.73684211001083.33333333
61SAHANA SINDAGI18A6363787.5001392.85714286001910000191000012100
62SAI PRIYA R M18A6364675001071.42857143001910000191000012100
63SAMEEKSHA D S 18A63654500014100001789.47368421001578.94736842001191.66666667
64SAMRIDDHI SINGH18A636681000014100001910000191000012100
65SANCHETI HARSHWARDHAN NITIN 18A6367810000428.57142857001684.21052632001684.2105263200975
66SAVITRI18A6368225001392.85714286000000421.052631580018.333333333
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   81000014100001910000191000012100
67SHAMARATHNA P18A636967500857.14285714001894.73684211001789.4736842100866.66666667
68SHANTANU RATURI 18A63704500014100001368.42105263001910000541.66666667
69SHARANYA PRAKASH 18A6371810000535.71428571001894.7368421100191000012100
70SHARMA ROHINI SATISHCHANDRA18A6372337.5001410000947.36842105001263.1578947400650
71SHRINIDHI B M18A6373810000857.142857140019100001894.736842110012100
72SINGAPURE SNEHA ARVIND18A6374225001410000631.5789473700947.3684210500433.33333333
73SPOORTHI G HEGDE18A63758100001285.714285710019100001894.736842110012100
74SPOORTHY M18A63764500014100001263.15789474001684.2105263200975
75SRISUCHI K18A637781000014100001789.47368421001894.73684211001191.66666667
76SUDHAMSHU KOODUR18A6378787.500857.142857140019100001894.736842110012100
77SURUCHI SINHA18A6379450001178.571428570015.263157895001263.1578947400433.33333333
78SWETA SINGH18A6380787.50014100001473.68421053001368.4210526300975
79SYED MANNAN RABBANI 18A63818100001071.428571430019100001894.73684211001083.33333333
80TANVI GURJAR18A6382225001410000736.84210526001157.894736840018.333333333
81TAPKIR SHRADDHA ADINATH 18A63838100001392.85714286001910000191000012100
82THOKALA KISHORE CHANDRA KRISHNA18A63848100001410000947.36842105001894.7368421100758.33333333
83THRAYEE H AATHREYA18A63856750014100001894.7368421100191000012100
84TITIKSHA SINGH18A6386675001392.8571428600191000019100001083.33333333
85UPPUNUTI RAVALI18A638781000014100001789.47368421001894.73684211001191.66666667
86VARADA A R18A63888100001071.42857143001894.736842110019100001191.66666667
87VARTIKA KHIRWAL 18A6389787.50014100001578.94736842001789.4736842100866.66666667
88VIBHA   SONY B18A639081000014100001910000191000012100
89YASHWANTH GOWDA K N 18A6391787.5001392.85714286001910000191000012100
90YOGESWARI MAHANTA18A6392787.50014100001368.42105263001684.2105263200866.66666667
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE-82
4TH YEAR BAMS ATTENDANCE FOR THE MONTH OF MAY -21 (BATCH-2017-18)
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-A 1510000111000019100810012100008100
1AAKASH THAKKAR17A6301151000011100001789.4736842181001083.33333333008100
2ABHINITI T17A63021066.66666667001090.90909091001894.7368421181001083.33333333008100
3ADITHYA N KOUSHIK17A630315100001090.90909091001894.73684211810012100008100
4ADITHYAN V M17A63041493.3333333300872.7272727300191008100975008100
5ADITI RAGHAVAN17A63051510000111000019100810012100008100
6AGSHIKAR SHRAVANI DEVDATTA17A630696000763.6363636400191008100758.33333333008100
7ANNEWSHA ACHARJEE17A63071493.333333330011100001894.7368421181001083.33333333008100
8ANUSHA ANANT HEGDE17A63081493.333333330011100001894.73684211810012100008100
9APARAJITA DAS17A631096000763.63636364001894.736842118100866.66666667008100
10ARATHI DEVI  A17A6311151000011100001789.47368421810012100008100
11ARPITHA KULKARNI17A631215100001090.90909091001789.47368421810012100008100
12ARYA T S17A6313151000011100001684.21052632810012100008100
13AVINASH M17A6314151000011100001684.21052632810012100008100
14BASAVARAJ17A63151173.3333333300981.8181818200191008100541.66666667008100
15BASAYYA GANACHARI17A63161173.3333333300872.7272727300191008100866.66666667008100
16BRUNDA A.P.17A63171173.33333333001090.90909091001910081001191.66666667008100
17CHAITHRA17A63181173.3333333300872.7272727300191008100866.66666667008100
18CHETALI KOTHARI17A63191493.333333330011100001789.47368421810012100008100
19CHINTALAPATI BHARGAVI17A6320533.3333333300436.36363636001789.473684218100650008100
20D  SHRI GAYATHRI17A6322151000011100001894.73684211810012100008100
21DARSANA V.S17A63231510000111000019100810012100008100
22DHRUTI K.17A632496000872.7272727300191008100975008100
23DIPASRI NATH17A63251493.3333333300981.818181820019100810012100008100
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-B 15100001110000191000012100008100
24DIVYA DARSHINI M17A6326151000011100001684.210526320012100008100
25DIVYANI P DAS17A63271493.333333330011100001789.473684210012100008100
26ESHIKA AGRAWAL17A632815100001090.90909091001684.21052632001083.33333333008100
27GAHANA S17A6329128000981.81818182001894.7368421100866.66666667008100
28GANASHYAM PRASAD L.17A63301173.3333333300763.63636364001684.2105263200433.33333333008100
29GOURISHETTI SAI HASHIKHA17A63311280001090.90909091001894.7368421100650008100
30HARSHITA BANSAL17A633296000872.72727273001894.73684211001191.66666667008100
31INCHARA P17A6333151000011100001684.210526320012100008100
32ISUWARYA BHARANY S17A633412800011100001894.73684211001083.33333333008100
33J. SAI SUCHARITHA17A63351493.3333333300981.81818182001684.2105263200975008100
34KARAN PAL17A63360000218.18181818001789.473684210018.333333333008100
35KAVYA G17A63371493.33333333001090.90909091001578.947368420012100008100
36KHUSHBU AGRAWAL17A63381386.66666667001090.90909091001684.210526320012100008100
37KUSHAL PRASAD S17A633915100001090.90909091001894.736842110012100008100
38LAKSHMIPRIYA A17A63401510000872.72727273001578.947368420012100008100
39LEKHA S17A63411493.3333333300981.81818182001684.210526320012100008100
40LEKSHMI V17A6342151000011100001684.210526320012100008100
41LIMAN MEGHANA DAIVAT17A63431493.33333333001090.90909091001789.47368421001191.66666667008100
42MAHESH GANACHARI17A6344128000872.72727273001684.2105263200758.33333333008100
43MANDERA SACHI ANILKUMAR17A6345151000011100001894.73684211001083.33333333008100
44MANE VAISHNAVI BAPURAO17A63461493.3333333300981.81818182001684.21052632001191.66666667008100
45MATAM AKHILA17A63471493.33333333001090.90909091001789.473684210012100008100
46MEENAKSHI BABU17A63481493.33333333001090.90909091001894.73684211001191.66666667008100
47MOGALI SAI PRASANNA KAASHIRAO17A6349128000327.27272727001684.2105263200975008100
48MUTHOJU THAPO BHAVANI VAIDYA17A635096000327.27272727001789.4736842100758.33333333008100
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-C 15100121001110000191000012100008100
49NABARUN BHARALI17A6351151001083.3333333311100001894.736842110012100008100
50NAGASRI .T17A63521386.6666666712100981.81818182001910000866.66666667008100
51NAVYASHREE N17A63531510012100872.72727273001894.736842110012100008100
52NIHARIKA DEKA17A635415100121001090.90909091001789.473684210012100008100
53NISA M17A6355960650654.54545455001894.7368421100650008100
54NUR-E-IFTISAM17A63561493.333333331210011100001789.47368421001083.33333333008100
55OLETY SITHARAMA NARAYANA TEJAA17A63571386.6666666712100981.81818182001894.7368421100975008100
56PADIGIREDDY BHUVANESWARI17A6359640866.66666667436.36363636001910000325008100
57PONNATHOTA RAJA NARASINGA RAO17A636064000327.27272727001684.2105263200433.33333333008100
58POTHURAJU PRASANNA VENKATA SURYA KUMAR17A6361000000001789.473684210000008100
59PRAGNA BEN PATEL17A6362151001083.3333333311100001894.736842110012100008100
60PRAJWAL R.17A6363853.33333333866.66666667654.54545455001894.7368421100541.66666667008100
61PRAKRUTHI R17A63641280121001090.909090910019100001083.33333333008100
62PRANESH DANI17A63651173.333333331083.33333333654.54545455001684.2105263200975008100
63PRAVEEN M.C.17A63661493.3333333312100981.818181820019100001191.66666667008100
64PRITI KUMARI17A6367151001083.333333331110000191000012100008100
65PRIYANKA U17A6368151001083.3333333311100001894.736842110012100008100
66RANJITHA S17A63691510012100981.8181818200191000012100008100
67REENA RAVINDRA LENDI17A6370151001210011100001789.47368421001191.66666667008100
68ROHAN SANKAR17A63711173.33333333650763.63636364001894.7368421100866.66666667008100
69RUCHA SARANGI17A6372151001210011100001910000866.66666667008100
70RUCHITHA DEEKSHA SRI S.P.17A63731493.333333331083.33333333981.81818182001684.210526320012100008100
71SAI SRI RAM  M17A6374853.33333333650327.27272727001894.7368421100975008100
72SAI SUDHA C.S.17A63751493.333333331083.3333333311100001789.473684210012100008100
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-D 15100001110000191000012100008100
73SANNUTHI CHANDANA SRI17A63761173.333333330011100001789.473684210012100008100
74SHAFFA GROVER17A63771493.3333333300872.72727273001894.73684211001083.33333333008100
75SHAKTHI SENNRASAN V17A63781510000981.81818182001684.210526320012100008100
76SHARMA SANJANA SANJAY17A63791066.666666670011100001894.736842110012100008100
77SHASHANK D.K.17A63801173.3333333300763.63636364001789.4736842100541.66666667008100
78SHASTRI SHREYA  SAMIRKUMAR17A63811493.3333333300872.72727273001684.2105263200650008100
79SHENGOKAR VEDANGI SANJAY17A6382533.3333333300763.63636364001894.7368421100866.66666667008100
80SHIVANGI NIGOTI17A63831510000327.27272727001789.4736842100866.66666667008100
81SHUBHASHINI U17A638415100001110000191000012100008100
82SINDHUJA K.N.17A6385746.666666670011100001789.473684210012100008100
83SNEHA MYSORE17A63861386.6666666700218.18181818001910000758.33333333008100
84SNEHA S HAMPIHOLI17A63871386.6666666700981.81818182001894.736842110012100008100
85SUBHRAJYOTI BISWAS17A63881510000981.81818182001789.47368421001083.33333333008100
86SUBHRAJYOTI MOHARANA17A63891386.6666666700981.81818182001684.21052632001191.66666667008100
87SUJITHA. V.17A63901493.3333333300981.81818182001789.4736842100866.66666667008100
88SUMA .C17A6391151000011100001684.210526320012100008100
89SUSHRUT17A63931493.333333330011100001789.473684210012100008100
90UMAGANGA M17A63941493.3333333300872.72727273001684.210526320012100008100
91VIBHUTI AGRAWAL17A6395000019.090909091001910000216.66666667008100
92VISHAL .M17A63961510000872.72727273001684.210526320012100008100
93VISHWAS BHARADWAJ M. V.17A6397151000011100001894.736842110012100008100
94VYSHNAVI K.17A6398151000011100001789.473684210012100008100
95YASHAWANTH Y.K.17A6399151000011100001894.736842110012100008100
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE
1st  YEAR BAMS ATTENDANCE ABSTRACT FOR THE MONTH April  -2021  (BATCH-2020-21)
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
   181001610026100610030100610024100
1AANCHAL SHARMA 1477.777777781381.252284.61538462466.666666672790466.666666672395.83333333
2ABHILASH SUNILKUMAR AGRE   181001593.752596.1538461561003010061002395.83333333
3AISHWARYA B J 1688.888888891062.52180.7692307761002686.66666667466.666666671562.5
4AISWARYA S J 1688.888888891593.752388.4615384661002893.3333333361002187.5
5AKASH 1477.777777781062.52284.6153846261002273.33333333466.666666671770.83333333
6ANANTHAKRISHNAN P    181001381.252388.4615384661002996.6666666761002395.83333333
7ANIL KUMAR M 1688.888888891593.752596.153846156100279061002187.5
8ANUGU VAESHNAVI 1688.888888891610026100466.666666672893.3333333361002187.5
9ANWESHA CHATTERJEE 181001610026100610030100610024100
10ARYAN SATYAM 1794.44444444161002596.15384615610030100610024100
11ASHA GUPTA 1810012752610061003010061002395.83333333
12ASROF ALI 1688.88888889161002596.153846156100279061002083.33333333
13BHURE SAKSHI RAJESHWAR 181001487.52596.1538461561003010061002395.83333333
14BINDHU SHREE V 1794.444444441381.252596.1538461561002583.33333333466.666666671979.16666667
15CHANNAREDDY 18100161002492.3076923161002996.6666666761002395.83333333
16CHAUDHARI GUNJAN PRASHANT 1583.333333331381.2526100610030100610024100
17CHETHAN V N 1794.44444444161002388.4615384661002686.66666667466.666666671770.83333333
18CHIDREWAR SAURABH SANJAY 18100161002610061002996.6666666761002395.83333333
19DANDA SRIVANI 1583.333333331593.752610061002996.66666667610024100
20DARSHAN C SHEKAR 181001487.52180.769230776100279061002395.83333333
21DHADVE SAKSHI PRAVIN 1688.888888891593.752596.15384615610030100610024100
22DHEERAJ BABA R A 18100161002596.1538461561002686.6666666761002291.66666667
23DIVIJ GUPTA 1688.888888891381.252610061003010061002395.83333333
24DIWAN KUNJAL SANJAY 181001487.52596.1538461561002686.6666666761002187.5
25DOSAPATI PRATHYUSHA    1688.888888891593.752596.1538461561002893.33333333610024100
26FAIZAH AHMEDI 1688.888888891593.752596.1538461561002686.6666666761002187.5
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
   181001610026100610030100610024100
27G.N ANKITHA 1688.888888891593.752610061002893.3333333361002291.66666667
28GAI RAJASHIVANI 1794.444444441593.752596.15384615610030100610024100
29GAYATHRI BIJU VARRIAR 181001593.752596.1538461561002893.3333333361002395.83333333
30GHANISTH SHARMA 181001381.252596.1538461561002996.6666666761002395.83333333
31GHODKE MRUTYUANJAY UMAKANTH 1477.77777778161002596.1538461561002996.66666667610024100
32HARSHA S A 1688.888888891593.752284.6153846261002583.3333333361002187.5
33HARSHITHA U KOLLI 1583.333333331593.752596.15384615466.666666672376.6666666761002187.5
34HARSHITHA V HIREMATH 181001593.752596.1538461561002893.3333333361002291.66666667
35INDUDHARA P M 181001381.252596.153846156100279061002187.5
36IQRA KHANUM 1688.888888891593.752610061002893.3333333361002395.83333333
37JADHAV NANDINI NARAYAN 181001610026100610030100610024100
38JAGRUTI 1688.88888889161002492.3076923161002893.3333333361002291.66666667
39JIROBE ARVIND DILIP 18100161002596.1538461561002996.66666667610024100
40K SAI JAHNAVI 1688.888888891593.752388.4615384661002893.33333333466.666666672187.5
41KADU ARNAV NITIN   1794.444444441487.52610061002893.3333333361002395.83333333
42KANISHKA RAJANI 181001610026100610030100610024100
43KAVYA GACHINAMANI 181001610026100610030100610024100
44KEERTHI RAO K H 1688.88888889161002610061002893.3333333361002291.66666667
45KRISHNAVENI 1794.444444441593.752610061002996.66666667610024100
46LIKHITH M 1372.22222222956.252596.153846156100279061002187.5
47M.SAMPRATI 1794.44444444161002596.1538461561002893.3333333361002187.5
48MADANGOPAL M PATIL 1794.444444441487.52596.1538461561002996.6666666761002291.66666667
49MAHAJAN UTKARSH KRISHNAJI 1688.8888888912752388.4615384661002790466.6666666724100
50MALLAPRAGADA HIRANMAYEE 1583.333333331487.52492.3076923161002686.6666666761002187.5
                 
                 
                 
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
 BATCH-B 181001610026100610030100610024100
51MANOJ A.S 1583.333333331593.752076.9230769261002686.6666666761002187.5
52MEHABOOB BASHA MUJAWAR 181001593.7526100466.6666666730100610024100
53MENDRAPU PRATHYUSHA 1794.444444441381.252284.6153846261002686.6666666761002083.33333333
54MITHUSHREE R 18100161002610061003010061002395.83333333
55MOKDAM BHARTI RAMDAS 1688.888888891487.52596.1538461561002893.3333333361002395.83333333
56MONASREE E T 1583.333333331381.252076.9230769261002583.3333333361001979.16666667
57NIHARIKA JOSHI 181001593.752596.153846156100279061002395.83333333
58NIKITA 1794.44444444161002388.4615384661002996.6666666761002291.66666667
59NIPTE ATHARVA BHAGWATRAO 18100161002610061002996.66666667610024100
60PALADUGULA NANDHINI 1794.444444441593.752388.4615384661002996.66666667466.666666672395.83333333
61PAREKH NEEL HITENBHAI 1688.888888891593.752596.15384615610030100610024100
62PATIL PRUTHVIRAJ YUVARAJ 1794.444444441487.52492.3076923161002996.6666666761002395.83333333
63POKALE SAKSHI RAJENDRA 181001487.52610061003010061002395.83333333
64PRAGATI HUGAR 1794.444444441593.752610061002893.3333333361002187.5
65PRERNA BALAJEE 18100161002610061003010061002395.83333333
66PRERNA JAISWAL 1794.44444444161002284.6153846261002686.66666667466.666666672083.33333333
67PRIYANSHU DAS 1794.444444441487.52492.3076923161002996.6666666761002291.66666667
68R. ILLAKIYA 1688.888888891593.752610061002893.3333333361002291.66666667
69RANJITA R JHAGATI 181001487.52610061003010061002395.83333333
70RESHMA N 1688.8888888912752388.4615384661002480466.666666671562.5
71RUCHITHA V 1688.888888891487.52596.1538461561002893.3333333361002187.5
72S ADITHYA KUMAR 1583.333333331487.52492.3076923161002686.6666666761001979.16666667
73SAHANA N 1477.777777781168.752180.76923077466.666666672273.33333333466.666666671666.66666667
74SAKSHI GUPTA 181001487.52492.3076923161002996.66666667466.666666672291.66666667
75SARFARAZ MD 18100161002492.3076923161003010061002291.66666667
76SEEMA 1477.777777781593.752388.4615384661002583.3333333361001979.16666667
77SHAH DHRUVI JIGNESH 1794.44444444161002492.3076923161002996.66666667610024100
78SHAKTHI SELVAKUMAR      1583.3333333312752284.6153846261002480466.666666671875
SL     NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I
   181001610026100610030100610024100
79SHASHANK H.M 181001610026100466.666666672893.33333333466.666666672395.83333333
80SHEETAL A KARADI 1688.888888891593.752610061002893.3333333361002291.66666667
81SHIRODKAR KESAR DEEPAK 1794.444444441487.52388.4615384661002996.6666666761002291.66666667
82SHRAVANA T 18100161002596.15384615610030100610024100
83SONY 1794.444444441593.752388.4615384661002996.6666666761002395.83333333
84SOUNDARYA KARANAM 18100161002610061002893.3333333361002291.66666667
85SRINIVASULA SRI VEDATRAYI 181001593.752492.30769231610030100610024100
86SRIRAMAN I 18100161002388.4615384661002996.6666666761002291.66666667
87SUMA M PATEL 1688.88888889161002596.15384615610030100610024100
88THIPPAREDDY BHAVANA KRUSHNA 18100161002596.15384615610030100610024100
89THIRUMANI SAMPATH VISHNU PRIYA 18100161002596.1538461561003010061002395.83333333
90TULASI SIVAKUMAR 18100161002610061002893.33333333610024100
91UPASANA PATTANAYAK            1794.44444444161002596.1538461561003010061002291.66666667
92VAISHNAVI C 1794.444444441593.752610061002893.3333333361002395.83333333
93VARUN K B 1794.444444441593.752492.3076923161003010061002291.66666667
94VEENA BHARATI SAH 1794.444444441487.52492.3076923161003010061002187.5
95VIRAJA B V 1794.444444441593.752610061003010061002395.83333333
96VISHALAKSHI JANADRI 181001593.752076.92307692466.6666666730100610024100
97VISHNU PRIYA 1266.666666671381.252492.30769231233.333333332376.6666666761001875
98YARLAGADDA DEEPAK SAI 1794.44444444161002610061002996.66666667466.666666672395.83333333
99YASHAS BHAT 18100161002492.3076923161002996.66666667610024100
100YOGESHGOWDA PATIL 181001487.52492.3076923161002893.3333333361002083.33333333
                 
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE
2ND YEAR BAMS ATTENDANCE ABSTRACT FOR THE MONTH APRIL-21 (BATCH-2019-20)
Sl. No.Name of the StudentREG.NO.SUBJECTS
RoganidanaDravyagunaRSBKCharaka-1
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH -A 20100610022100310022100810019100
1AAJNYA SHAINY SHETTY19A39662010061002210031001881.81818182810019100
2AKANKSHA KUMARI19A3967199561002090.9090909131001568.1818181881001789.47368421
3AKASH19A39681470466.666666671254.54545455133.333333331777.272727276751263.15789474
4AKHILA PRAKASH19A3969168061002090.9090909131001672.727272736751789.47368421
5AKSHITA PANDEY19A39702010061001881.81818182266.666666671254.5454545581001684.21052632
6AKSHITA VISWANATHAN19A3971189061001881.8181818231001672.72727273810019100
7AMAN RATURI19A3972945466.66666667522.72727273133.333333331045.454545452251052.63157895
8ANANYA R19A3973189061002090.90909091133.333333331672.7272727381001684.21052632
9ANANYA SURESH BORE19A39741680466.666666671568.18181818266.666666672195.4545454545015.263157895
10ANIRUDH AGGARWAL19A39751680466.666666671568.1818181831001881.818181826751684.21052632
11ANKIT KUMAR SAHA19A3976189061001777.2727272731001568.181818186751789.47368421
12ASHMITA19A3977115500836.36363636001045.454545450015.263157895
13ASMITHA E S19A39782010061002195.45454545266.666666671568.18181818810015.263157895
14B AISHWARYA19A3979945233.33333333731.8181818200940.9090909100631.57894737
15BAWNE DARSHAN PRAVIN19A3980150014.54545454500418.181818180000
16BHAGYALAKSHMI. K19A3981199561001986.3636363631001777.272727276751684.21052632
17BINDHUSHREE  V19A39821155466.66666667940.90909091001254.545454552251894.73684211
18BODHANKAR PRANJALI19A39832010061001986.3636363631001463.6363636481001789.47368421
19CHANDRAA RUKMINI B19A39842010061002210031001881.81818182810019100
20CHINTANA NEELAKANTH YAJI19A39851365466.666666671254.54545455133.333333331672.727272732251157.89473684
21CHITRA T19A39861785466.666666671777.27272727266.666666672090.909090916751684.21052632
22DANESHWARI MATHAPATI19A3987189061001672.7272727331001986.363636366751789.47368421
23DEEPAK M R19A398812606100627.272727273100940.90909091675842.10526316
24DEVADARSHINI  L19A3989178561001986.36363636266.666666671986.3636363681001578.94736842
25DIGHEKAR VEDASHRI MANISH19A3990178561001986.3636363631001777.272727274501894.73684211
26GAGAN GOWDA  K  S19A39911050466.666666671150266.666666671045.454545454501052.63157895
27GANGARAJU SATYA VENKATA NAGA YASASWINI19A39921575466.666666671568.18181818266.666666671672.727272736751473.68421053
28GOWRI MANOJ19A3993199561001986.3636363631001881.8181818281001789.47368421
29HARSHITHA SONY B19A3994168061001777.27272727266.666666671986.3636363681001789.47368421
30HIRPARA PRIYANK KISHOR19A3995189061002090.9090909131001568.1818181881001684.21052632
31HURMATH.S19A39962010061002210031001881.81818182810019100
32ISHITA ARYA19A3997178561002090.9090909131001359.0909090981001578.94736842
33KADAMANCHI LOKESH GANPAT19A399852500418.18181818133.33333333522.7272727300526.31578947
                 
Sl. No.Name of the StudentREG.NO.SUBJECTS
RoganidanaDravyagunaRSBKCharaka-1
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   20100610022100510022100610019100
34KAVYASHREE M R19A4000178561001881.818181824801568.1818181861001789.47368421
35KHUSHI PRIYA19A4001168061001986.363636363601568.18181818466.66666667947.36842105
36KOMAL THAKUR19A40021050001045.45454545001672.72727273001263.15789474
37KONDA RUCHISHYA19A40031365233.333333331463.636363643601986.36363636233.333333331894.73684211
38KORDE NAVNEET ASHOKRAO19A4004199561002090.9090909151001777.27272727610019100
39KORDE PURVA DIWAKARRAO19A4005178561002090.9090909151001777.2727272761001789.47368421
40M R SUPREETHA19A4006189061002090.909090913601777.27272727610019100
41MAANVI19A4007189061002090.9090909151001254.545454556100947.36842105
42MADAN KUMAR K S19A40081155466.66666667627.27272727240627.272727276100315.78947368
43MALAVIKA PRAMOD19A400994500418.18181818360940.90909091233.333333331578.94736842
44MANOJGOWDA K.N19A40101680466.666666671881.8181818251001777.2727272761001578.94736842
45MD AZHAR PASHA19A4011168061001254.545454554801254.5454545561001789.47368421
46MISE VAIBHAV VAIJANATH19A40121365233.333333331254.545454553601463.6363636461001473.68421053
47MISHMI DAS19A4013189061001881.8181818251001359.0909090961001578.94736842
48MONIKA .S19A40141575466.666666671777.272727273601986.36363636466.666666671789.47368421
49MUEED  A  KHAN19A40151785466.666666672195.454545454801986.3636363661001684.21052632
50NALISETTY HARSHITHA19A4016168061001777.272727274801881.81818182466.666666671789.47368421
51NANDINI AGRAWAL19A4017168061001881.818181824801881.8181818261001789.47368421
52NILAY  JYOTI  SARMA19A4018178561001881.8181818251001568.1818181861001684.21052632
53P. VINEETH19A40191890466.666666671881.818181824801881.8181818261001368.42105263
54PALLAVI19A40201050466.66666667940.909090913601254.54545455466.666666671263.15789474
55PALLAVI N GANIGER19A40211470466.666666671254.545454553601359.09090909233.333333331578.94736842
56PANKHI BENAZIR AKHTAR19A4022189061001463.6363636451001254.5454545561001684.21052632
57PARIHAR DAKSHA JEEVANSINGH19A4023199561001881.818181824801672.72727273610019100
58PARINITHA19A40242010061002210051001881.81818182610019100
59PERABOINA SHRAVANI19A40251785466.666666671672.727272734801254.54545455466.666666671578.94736842
60PHATAK SHREYA MANOJ19A40261890466.666666672090.909090914801777.2727272761001894.73684211
61PITHANI SAI SOWMYA19A40272010061002210051001881.81818182610019100
62PUDI POOJASRI19A4029199561001672.7272727351001568.1818181861001473.68421053
63R CHANDANA19A4030115561001881.818181822401777.2727272761001684.21052632
64R GURURAJ19A4031147061001568.181818183601254.54545455466.666666671263.15789474
                 
                 
                 
                 
                 
Sl. No.Name of the StudentREG.NO.SUBJECTS
RoganidanaDravyagunaRSBKCharaka-1
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH -C 201001010022100310022100610019100
65RAJURKAR MANASWI BALAJI19A40329456601150001881.81818182001684.21052632
66RANJITH L19A40331995002195.4545454531001254.5454545561001157.89473684
67RAYAPATI LALITHA SUMANASREE19A403416806601463.6363636431001463.63636364466.666666671263.15789474
68S.B ANITHA19A4035840880731.81818182133.333333331359.09090909001578.94736842
69SACHIN19A403614708801777.2727272731001359.09090909233.333333331473.68421053
70SAHANA K19A403718906601881.81818182266.666666671986.36363636466.666666671263.15789474
71SANDEEP S SALIMATH19A403817856601777.2727272731001568.18181818466.666666671473.68421053
72SATYAM KUMAR MISHRA19A4039136500940.909090913100940.9090909100947.36842105
73SAYAK CHAKRABORTY19A404015758801568.18181818266.666666671881.81818182466.666666671684.21052632
74SHIVANGI SINGH19A404194510100940.90909091001881.81818182001578.94736842
75SHIVOHUM VASU19A404218908801986.3636363631001986.3636363661001789.47368421
76SHOBHITHA T M19A404317852202195.4545454531001672.7272727361001368.42105263
77SHREYASHEE SAHA19A404417854402090.9090909131001881.8181818261001473.68421053
78SIDHARTHA SINGHA19A40451050660418.1818181800836.3636363600631.57894737
79SIVA  KARTHIK  M19A404615758801359.09090909266.666666671672.72727273466.666666671578.94736842
80SOORYA RAJ19A4047115510100731.81818182133.333333331568.18181818466.666666671684.21052632
81SOUMYA R KONNUR19A404818908802090.9090909131001881.8181818261001578.94736842
82STUTI KAMDAR19A404920100002195.4545454531001568.1818181861001263.15789474
83TEJASHREE19A405017858801568.18181818266.666666671254.54545455466.666666671578.94736842
84THAKARE PASHYANTI SUNIL19A4051735880940.90909091001359.09090909001368.42105263
85VAISHNAVI  H.S19A405215756601986.3636363631001777.2727272761001789.47368421
86VARSHITH UMARE  E19A405316808801359.09090909133.333333331777.27272727466.666666671684.21052632
87VASUDEV NAG19A405415758801254.5454545531001568.18181818233.333333331157.89473684
88VEENA DAS19A405519956601986.3636363631001881.8181818261001684.21052632
89VIYAYLAXMI  S  ANTIN19A405619956601777.2727272731001672.7272727361001578.94736842
90VIMAL MON19A405718906601568.181818183100940.90909091466.666666671368.42105263
91VINEETH JOY A19A405817856602195.4545454531001881.8181818261001894.73684211
92VISHWAPRIYA  MAHANKALI19A40591785101001881.81818182266.666666671777.2727272761001052.63157895
93VIVEK SURYAVANSHI19A406013652201254.54545455133.333333331672.72727273233.333333331894.73684211
94WADNERKAR SAMRUDDHI SUDHIR19A40611995101001881.8181818231001359.0909090961001263.15789474
95YACHAWAD PRANOTI NARAYANREDDY19A406212604401254.54545455133.333333331359.09090909233.333333331368.42105263
96YASHASWINI19A40631785001777.2727272731001568.18181818466.666666671894.73684211
97YASHWI  SHARMA19A40641155001045.45454545133.333333331672.72727273233.333333331578.94736842
98TARUN KUMAR JAIN19A4065840880836.36363636133.333333331150233.333333331368.42105263
                 
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE-82
ATTENDANCE FOR 3RD YEAR BAMS IN  THE MONTH OF APRIL-2021
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 TOTAL CLASSES CONDUCTED 13100002310000251004100221000021100
1ABHIYANSHU 18A6301753.84615385002191.3043478300187241001568.18181818001257.14285714
2ADITHYA REDDY THUMMILLA 18A6302323.07692308002086.956521740062400836.3636363600838.0952381
3ADITI ANAND 18A6303646.15384615001565.217391300104041001254.5454545500628.57142857
4AISHWARRYA LAKSHMI18A6304753.84615385002191.304347830012482501254.54545455001466.66666667
5AISHWARYA PATIL 18A63051184.6153846200231000052041002090.90909091001885.71428571
6AJAY SHEELVANT18A6306969.23076923002191.3043478300104041001150001676.19047619
7AKANKSHA SINGH 18A6307861.53846154002310000228841002090.909090910021100
8AMRUT A UPPIN18A6308969.23076923002295.652173910014562501150001571.42857143
9AMRUTA ABHAY MAIGUR18A6309323.07692308002191.3043478300104000731.8181818200942.85714286
10ANANYA B18A63101184.61538462002295.652173910017682501463.63636364001885.71428571
11ARPITA MALIK 18A6312969.23076923002191.3043478300156041001777.27272727001571.42857143
12BANUSRI M 18A6313646.15384615001982.6086956500156041001359.09090909001466.66666667
13BHAGYASHREE PRADHAN18A6314969.23076923002086.9565217400197641001881.81818182001152.38095238
14BHOOMIKA S BHAT 18A63151076.92307692002310000187241001568.18181818001885.71428571
15C J BHARADWAJ 18A6316538.46153846002191.30434783001040250940.90909091001047.61904762
16CHANDRASHEKAR M R18A6317323.07692308001252.173913040028250418.1818181800523.80952381
17CHETHAN GN 18A6318323.07692308001147.826086960031200522.7272727300628.57142857
18CHINMAY RAJESH VARMA18A6319430.76923077002191.304347830041600522.7272727300419.04761905
19DEVI PRIYA18A63201184.61538462002295.6521739100218441001986.36363636001990.47619048
20DHOSH DIPAK JAGDISHBHAI18A6321323.07692308002086.956521740041600731.8181818200733.33333333
21DHWANI DIPENKUMAR MANIAR 18A6322646.15384615002191.30434783001352250940.90909091001257.14285714
22DODDI ANURAG 18A63231076.92307692002310000187241001672.72727273001885.71428571
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   131000023100002510000221000021100
23DOSHI FALAK PARAS 18A6324215.38461538001460.8695652200416000000314.28571429
24MEDHA GARUD18A6325861.53846154002295.65217391001768001672.72727273001466.66666667
25GAGANA N18A63261292.307692310023100002288001986.36363636001990.47619048
26GAGANDEEP A BAGALAWAR 18A6327538.46153846002295.6521739100114400836.36363636001047.61904762
27GANGARAJU MOHITH GOUD18A6328430.76923077002086.956521740052000731.8181818200628.57142857
28GANUSHA A18A6329861.53846154002191.30434783001664001359.09090909001571.42857143
29GOWRI VAIDYA 18A63301292.30769231002191.3043478300249600221000021100
30GURU NARASIMHA VARDHAN G 18A6331538.46153846002191.30434783001560001045.45454545001152.38095238
31HAJIRA IFFATH18A6332753.84615385001565.2173913001664001463.63636364001257.14285714
32HARSHITHA NAVANEETH 18A6333538.46153846001878.260869570041600627.2727272700419.04761905
33HEMANT KUMAR BISWAS 18A6334323.07692308001669.565217390041600522.7272727300419.04761905
34JADHAV SHITAL RAJARAM 18A6336538.46153846001773.9130434800114400940.90909091002095.23809524
35JAYASHREE S 18A6337646.15384615002295.65217391002080001672.72727273001047.61904762
36JOBIN JOHNSON 18A6338538.46153846002310000114400836.36363636001885.71428571
37KALPANA18A6339969.23076923002295.65217391002184001881.81818182001885.71428571
38KAVANA M18A6340969.23076923002295.65217391001976001672.72727273001885.71428571
39MANASI SRINIVAS ALWANDI18A63411076.92307692001878.26086957002184002195.45454545001990.47619048
40MATTAPARTHI HARSHA VARDHAN18A6342323.07692308001669.565217390062400522.7272727300419.04761905
41MITALI AGRAWAL 18A6343430.76923077002295.6521739100104000940.9090909100628.57142857
42MONISHA V G18A6344969.23076923002295.65217391001872001777.27272727002095.23809524
43N SATYALAKSHMI DEEKSHITA18A6345861.53846154002191.30434783001560001568.18181818001257.14285714
44NAIR LAKSHMI VINOD 18A6346969.23076923002191.30434783001976001672.72727273001466.66666667
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   131000023100002510000221000021100
45NIKITA DUA18A6347861.53846154001565.2173913002184001777.27272727001885.71428571
46NISARGA R 18A6348969.2307692300231000072800731.8181818200523.80952381
47P GAYATHRI DEVI18A6349969.23076923002191.30434783002392002090.90909091002095.23809524
48PADMASHREE18A63501184.61538462002295.65217391001976001881.81818182001885.71428571
49PATHAKOTA SINDHUJA 18A6351861.53846154001982.60869565001768001568.18181818001361.9047619
50PAVITRA UDAPUDI18A6352861.53846154002086.95652174001664001359.09090909001780.95238095
51PAWAN KALYAN DEVARAK0NDA 18A6353430.76923077001252.1739130400624001045.45454545001466.66666667
52PENDKAR SNEHAL GAJANAN18A6354969.2307692300231000052000940.909090910014.761904762
53PRAGNYA S HANGARAGI 18A6355969.23076923002295.65217391002288002090.90909091002095.23809524
54PRASHANT SHARMA 18A6356861.53846154002295.6521739100135200940.90909091001257.14285714
55PUROHIT PRACHETA MAHESH 18A6357646.15384615001773.91304348001560001986.36363636001990.47619048
56R RACHANA REDDY 18A6358538.46153846001252.173913040041600418.1818181800419.04761905
57RAKSHITHA M S18A63591076.92307692002086.95652174001560001463.63636364001047.61904762
58RUPA BHARATI SAH 18A6360969.23076923001982.60869565002080002090.90909091001676.19047619
59S AARATHI18A6361538.46153846002086.956521740083200836.3636363600628.57142857
60SAALIM CHORGASTI18A6362861.53846154002310000156000940.90909091001152.38095238
61SAHANA SINDAGI18A6363969.23076923001982.60869565001768001672.72727273001885.71428571
62SAI PRIYA R M18A6364538.46153846001773.9130434800135200940.90909091001885.71428571
63SAMEEKSHA D S 18A6365861.53846154002191.30434783001768001463.63636364001780.95238095
64SAMRIDDHI SINGH18A6366861.538461540023100002288001986.36363636001990.47619048
65SANCHETI HARSHWARDHAN NITIN 18A6367753.84615385001773.91304348001456001463.63636364001152.38095238
66SAVITRI18A63681184.615384620023100001768001777.27272727001885.71428571
                     
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.Agada TantraSwasthavrittaPrasooti Tantra & Stree RogaKaumrabhrityaCharaka Samhita – 2
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
   131000023100002510000221000021100
67SHAMARATHNA P18A6369646.15384615001460.86956522001768001672.72727273001885.71428571
68SHANTANU RATURI 18A6370646.1538461500231000052000627.272727270014.761904762
69SHARANYA PRAKASH 18A6371969.23076923001773.91304348002288001881.81818182002095.23809524
70SHARMA ROHINI SATISHCHANDRA18A6372969.23076923002191.30434783001144001463.6363636400733.33333333
71SHRINIDHI B M18A6373646.15384615001773.91304348001872001986.36363636002095.23809524
72SINGAPURE SNEHA ARVIND18A6374646.15384615002191.304347830083200522.7272727300419.04761905
73SPOORTHI G HEGDE18A6375969.23076923001982.60869565002080001986.36363636002095.23809524
74SPOORTHY M18A6376646.15384615002086.956521740093600115000942.85714286
75SRISUCHI K18A6377430.76923077001982.6086956500124800940.9090909100628.57142857
76SUDHAMSHU KOODUR18A6378753.84615385001669.56521739001872001881.81818182001990.47619048
77SURUCHI SINHA18A6379646.15384615001982.6086956500104000836.3636363600628.57142857
78SWETA SINGH18A6380969.230769230023100001248001254.5454545500942.85714286
79SYED MANNAN RABBANI 18A63811076.92307692001669.56521739002080001777.27272727001885.71428571
80TANVI GURJAR18A6382861.53846154002295.65217391001664001568.18181818001152.38095238
81TAPKIR SHRADDHA ADINATH 18A6383969.23076923001773.91304348001976001672.72727273001990.47619048
82THOKALA KISHORE CHANDRA KRISHNA18A6384538.46153846002086.956521740072800731.8181818200838.0952381
83THRAYEE H AATHREYA18A6385861.53846154002086.95652174001768001568.18181818001466.66666667
84TITIKSHA SINGH18A6386861.53846154002191.30434783001872001254.54545455001361.9047619
85UPPUNUTI RAVALI18A63871184.61538462002086.956521740021840022100001780.95238095
86VARADA A R18A6388538.46153846001982.60869565001664001568.18181818001676.19047619
87VARTIKA KHIRWAL 18A6389861.53846154001773.9130434800124800836.3636363600628.57142857
88VIBHA   SONY B18A63901184.61538462002191.30434783002184001672.72727273001780.95238095
89YASHWANTH GOWDA K N 18A6391753.84615385001565.2173913001560001463.63636364001676.19047619
90YOGESWARI MAHANTA18A6392861.53846154002191.30434783001352001045.45454545001047.61904762
                     
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE-82
4TH YEAR BAMS ATTENDANCE FOR THE MONTH OF APRIL -21 (BATCH-2017-18)
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-A 111000081000030100008100006100
1AAKASH THAKKAR17A630111100008100002893.33333333008100006100
2ABHINITI T17A630211100008100002790008100006100
3ADITHYA N KOUSHIK17A63031110000787.50030100008100006100
4ADITHYAN V M17A6304872.7272727300675003010000675006100
5ADITI RAGHAVAN17A63051090.9090909100787.5002996.66666667008100006100
6AGSHIKAR SHRAVANI DEVDATTA17A6306654.545454550067500279000562.5006100
7ANNEWSHA ACHARJEE17A6307981.8181818200675002893.3333333300675006100
8ANUSHA ANANT HEGDE17A630819.09090909100787.5002790008100006100
9APARAJITA DAS17A6310654.5454545500562.5002893.3333333300450006100
10ARATHI DEVI A17A63111110000787.5002790008100006100
11ARPITHA KULKARNI17A63121090.9090909100787.5002996.66666667008100006100
12ARYA T S17A63131090.90909091008100002996.66666667008100006100
13AVINASH M17A63141090.90909091008100002996.66666667008100006100
14BASAVARAJ17A6315763.6363636400787.5002996.6666666700337.5006100
15BASAYYA GANACHARI17A6316981.8181818200450002996.6666666700675006100
16BRUNDA A.P.17A63171090.9090909100787.5002996.6666666700787.5006100
17CHAITHRA17A6318436.363636360045000279000225006100
18CHETALI KOTHARI17A63191090.9090909100810000279000675006100
19CHINTALAPATI BHARGAVI17A6320654.545454550022500279000562.5006100
20D SHRI GAYATHRI17A63221110000787.5002893.33333333008100006100
21DARSANA V.S17A6323981.81818182008100002686.66666667008100006100
22DHRUTI K.17A6324763.6363636400675002583.33333333008100006100
23DIPASRI NATH17A63251090.90909091008100002583.33333333008100006100
 
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-B 111000081000030100008100006100
24DIVYA DARSHINI M17A63261090.909090910081000030100008100006100
25DIVYANI P DAS17A6327981.81818182008100002893.33333333008100006100
26ESHIKA AGRAWAL17A63281090.9090909100787.5002996.66666667008100006100
27GAHANA S17A6329545.4545454500675002996.66666667008100006100
28GANASHYAM PRASAD L.17A6330872.7272727300562.5003010000675006100
29GOURISHETTI SAI HASHIKHA17A6331872.727272730045000279000675006100
30HARSHITA BANSAL17A63321090.9090909100562.5002996.6666666700450006100
31INCHARA P17A63331110000787.5002996.66666667008100006100
32ISUWARYA BHARANY S17A63341090.909090910081000030100008100006100
33J. SAI SUCHARITHA17A633519.09090909100787.5002996.66666667008100006100
34KARAN PAL17A63361090.9090909100112.5003010000112.5006100
35KAVYA G17A63371090.9090909100787.50030100008100006100
36KHUSHBU AGRAWAL17A6338981.8181818200787.500279000787.5006100
37KUSHAL PRASAD S17A633911100006750030100008100006100
38LAKSHMIPRIYA A17A63401090.909090910081000030100008100006100
39LEKHA S17A63411090.9090909100787.5002893.33333333008100006100
40LEKSHMI V17A63421090.90909091006750030100008100006100
41LIMAN MEGHANA DAIVAT17A6343872.7272727300787.50030100008100006100
42MAHESH GANACHARI17A63441090.9090909100675002996.6666666700562.5006100
43MANDERA SACHI ANILKUMAR17A6345981.8181818200787.50030100008100006100
44MANE VAISHNAVI BAPURAO17A6346981.8181818200675002893.33333333008100006100
45MATAM AKHILA17A6347872.7272727300787.50030100008100006100
46MEENAKSHI BABU17A634819.09090909100675003010000787.5006100
47MOGALI SAI PRASANNA KAASHIRAO17A6349763.6363636400112.500301000000006100
48MUTHOJU THAPO BHAVANI VAIDYA17A6350981.8181818200450003010000337.5006100
 
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-C 111000081000030100008100006100
49NABARUN BHARALI17A6351981.81818182008100003010000787.5006100
50NAGASRI .T17A6352763.6363636400562.5002996.66666667008100006100
51NAVYASHREE N17A6353981.8181818200787.5002893.33333333008100006100
52NIHARIKA DEKA17A635411100008100002996.66666667008100006100
53NISA M17A6355872.7272727300675003010000787.5006100
54NUR-E-IFTISAM17A63561090.9090909100787.5002996.6666666700787.5006100
55OLETY SITHARAMA NARAYANA TEJAA17A6357872.7272727300787.5002893.3333333300675006100
56PADIGIREDDY BHUVANESWARI17A6359763.6363636400562.5002996.6666666700675006100
57PONNATHOTA RAJA NARASINGA RAO17A6360654.5454545500337.5003010000787.5006100
58POTHURAJU PRASANNA VENKATA SURYA KUMAR17A636119.0909090910000002996.666666670000006100
59PRAGNA BEN PATEL17A63621090.90909091008100002893.33333333008100006100
60PRAJWAL R.17A6363763.63636364002250030100008100006100
61PRAKRUTHI R17A6364981.8181818200787.5002996.66666667008100006100
62PRANESH DANI17A6365654.5454545500450002893.3333333300562.5006100
63PRAVEEN M.C.17A6366872.7272727300675003010000562.5006100
64PRITI KUMARI17A63671090.909090910081000030100008100006100
65PRIYANKA U17A6368981.8181818200675002893.3333333300787.5006100
66RANJITHA S17A6369981.8181818200787.500279000787.5006100
67REENA RAVINDRA LENDI17A63701090.9090909100787.5002893.3333333300787.5006100
68ROHAN SANKAR17A6371545.4545454500450003010000787.5006100
69RUCHA SARANGI17A63721090.9090909100787.5002996.66666667008100006100
70RUCHITHA DEEKSHA SRI S.P.17A63731090.9090909100787.500279000787.5006100
71SAI SRI RAM M17A6374654.5454545500562.5002996.66666667008100006100
72SAI SUDHA C.S.17A63751090.9090909100787.5002893.33333333008100006100
 
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakaramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
 BATCH-D 111000081000030100008100006100
73SANNUTHI CHANDANA SRI17A63761090.9090909100787.50030100008100006100
74SHAFFA GROVER17A6377872.7272727300562.5003010000787.5006100
75SHAKTHI SENNRASAN V17A6378654.5454545500562.5003010000450006100
76SHARMA SANJANA SANJAY17A637911100008100002996.66666667008100006100
77SHASHANK D.K.17A6380763.6363636400675002996.6666666700787.5006100
78SHASTRI SHREYA SAMIRKUMAR17A6381872.7272727300787.5002996.6666666700675006100
79SHENGOKAR VEDANGI SANJAY17A6382763.6363636400562.5002790008100006100
80SHIVANGI NIGOTI17A6383872.7272727300675002893.3333333300675006100
81SHUBHASHINI U17A638411100008100002996.66666667008100006100
82SINDHUJA K.N.17A63851110000787.50030100008100006100
83SNEHA MYSORE17A6386436.3636363600562.5003010000675006100
84SNEHA S HAMPIHOLI17A6387981.8181818200787.500279000675006100
85SUBHRAJYOTI BISWAS17A6388654.5454545500787.5002790008100006100
86SUBHRAJYOTI MOHARANA17A63891090.9090909100787.5002893.33333333008100006100
87SUJITHA. V.17A63901090.9090909100675002686.66666667008100006100
88SUMA .C17A63911090.9090909100787.5002790008100006100
89SUSHRUT17A63931090.909090910081000030100008100006100
90UMAGANGA M17A63941090.9090909100787.50030100008100006100
91VIBHUTI AGRAWAL17A6395981.8181818200675002893.3333333300675006100
92VISHAL .M17A6396981.8181818200675002893.3333333300675006100
93VISHWAS BHARADWAJ M. V.17A63971090.9090909100787.5002790008100006100
94VYSHNAVI K.17A6398111000081000030100008100006100
95YASHAWANTH Y.K.17A63991090.9090909100787.5002790008100006100
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE
1st YEAR BAMS ATTENDANCE ABSTRACT FOR THE MONTH JAN AND FEB -2021 (BATCH-2019-20)
SL NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I       
27100501001610016100301002210015100        
1AAJNYA SHAINY SHETTY19A39662710048961610016100301002210015100        
2AKANKSHA KUMARI19A39672696.296296350100161001610030100221001493.33333333        
3AKASH19A39682592.59259259501001487.516100301002210015100        
4AKHILA PRAKASH19A396927100501001610016100301002210015100        
5AKSHITA PANDEY19A3970271004692161001487.5301002210015100        
6AKSHITA VISWANATHAN19A397127100501001610016100301002210015100        
7AMAN RATURI19A39722488.8888888950100161001487.530100221001493.33333333        
8ANANYA R19A39732592.5925925950100161001487.5301002210015100        
9ANANYA SURESH BORE19A39742710044881610016100301002210015100        
10ANIRUDH AGGARWAL19A397527100501001610016100301002210015100        
11ANKIT KUMAR SAHA19A397627100501001610016100301002210015100        
12ASHMITA19A397727100501001610016100301002210015100        
13ASMITHA E S19A397827100501001610016100301002210015100        
14B AISHWARYA19A39792385.185185195010012751062.530100221001386.66666667        
15BAWNE DARSHAN PRAVIN19A398000000000000000        
16BHAGYALAKSHMI. K19A398127100501001610016100301002210015100        
17BINDHUSHREE V19A39822488.8888888950100161001487.530100221001493.33333333        
18BODHANKAR PRANJALI19A398327100501001610016100301002210015100        
19CHANDRAA RUKMINI B19A398427100501001610016100301002210015100        
20CHINTANA NEELAKANTH YAJI19A398527100501001610016100301002210015100        
21CHITRA T19A398627100521041610016100301002210015100        
22DANESHWARI MATHAPATI19A398727100501001487.516100301002210015100        
23DEEPAK M R19A39882710047941610016100301002210015100        
24DEVADARSHINI L19A39892710050100161001487.5301002210015100        
25DIGHEKAR VEDASHRI MANISH19A399027100501001610016100301002210015100        
26GAGAN GOWDA K S19A39912592.592592594182161001487.5301002210015100        
SL NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I        
27100501001610016100301002210015100        
27GANGARAJU SATYA VENKATA NAGA YASASWINI19A399227100501001610016100301002210015100        
28GOWRI MANOJ19A399327100501001610016100301002210015100        
29HARSHITHA SONY B19A39942710050100161001487.5301002210015100        
30HIRPARA PRIYANK KISHOR19A39952710050100127516100301002210015100        
31HURMATH.S19A399627100501001610016100301002210015100        
32ISHITA ARYA19A399727100501001610016100301002210015100        
33KADAMANCHI LOKESH GANPAT19A39982488.8888888950100161001610030100221001493.33333333        
34KAUSHIK BHOWMIK19A39992488.8888888950100161001610030100221001493.33333333        
35KAVYASHREE M R19A40002696.2962963501001487.51610030100221001493.33333333        
36KHUSHI PRIYA19A400127100501001610016100301002210015100        
37KOMAL THAKUR19A40022696.2962963501001487.51487.530100221001493.33333333        
38KONDA RUCHISHYA19A400327100501001610016100301002210015100        
39KORDE NAVNEET ASHOKRAO19A40042592.59259259501001610016100301002210015100        
40KORDE PURVA DIWAKARRAO19A400527100501001610016100301002210015100        
41M R SUPREETHA19A40062696.296296350100161001610030100221001493.33333333        
42MAANVI19A40072710050100161001487.5301002210015100        
43MADAN KUMAR K S19A40082385.1851851950100161001610030100221001386.66666667        
44MALAVIKA PRAMOD19A40092696.2962963501001487.51487.530100221001493.33333333        
45MANOJGOWDA K.N19A40102592.5925925948961610016100301002210015100        
46MD AZHAR PASHA19A40112385.1851851948961487.51610030100221001386.66666667        
47MISE VAIBHAV VAIJANATH19A40122385.18518519501001487.51610030100221001386.66666667        
48MISHMI DAS19A40132710050100161001610030100221001493.33333333        
49MONIKA .S19A4014271005101610016100301002210015100        
50MUEED A KHAN19A40152710047941610016100301002210015100        
51NALISETTY HARSHITHA19A401627100501001487.516100301002210015100        
52NANDINI AGRAWAL19A401727100501001610016100301002210015100        
53NILAY JYOTI SARMA19A40182592.59259259501001487.516100301002210015100        
                         
SL NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I        
 27100501001610016100301002210015100        
54P. VINEETH19A4019271005010012751610030100221001493.33333333        
55PALLAVI19A40202696.296296350100161001610030100221001493.33333333        
56PALLAVI N GANIGER19A40212592.59259259501001610016100301002210015100        
57PANKHI BENAZIR AKHTAR19A402227100501001610016100301002210015100        
58PARIHAR DAKSHA JEEVANSINGH19A402327100501001610016100301002210015100        
59PARINITHA19A40242696.296296347941610016100301002210015100        
60PERABOINA SHRAVANI19A4025271004794161001610030100221001493.33333333        
61PHATAK SHREYA MANOJ19A40262710050100161001610030100221001493.33333333        
62PITHANI SAI SOWMYA19A402727100501001610016100301002210015100        
63PRATHIBHA M19A402800000000000000        
64PUDI POOJASRI19A40292696.296296347941487.51487.530100221001493.33333333        
65R CHANDANA19A40302488.888888894896161001610030100221001493.33333333        
66R GURURAJ19A40312696.29629634794161001610030100221001493.33333333        
67RAJURKAR MANASWI BALAJI19A403227100501001610016100301002210015100        
68RANJITH L19A403327100501001610016100301002210015100        
69RAYAPATI LALITHA SUMANASREE19A403427100501001487.51487.5301002210015100        
70S.B ANITHA19A403527100501001487.51487.5301002210015100        
71SACHIN19A40362488.88888889501001487.51610030100221001493.33333333        
72SAHANA K19A40372710047941610016100301002210015100        
73SANDEEP S SALIMATH19A4038271004794161001610030100221001493.33333333        
74SATYAM KUMAR MISHRA19A40392488.88888889501001487.51487.530100221001493.33333333        
75SAYAK CHAKRABORTY19A40402696.296296350100161001610030100221001493.33333333        
76SHIVANGI SINGH19A40412696.2962963501001487.51610030100221001386.66666667        
77SHIVOHUM VASU19A40422488.8888888950100161001610030100221001493.33333333        
78SHOBHITHA T M19A40432385.1851851950100161001487.530100221001386.66666667        
79SHREYASHEE SAHA19A40442696.29629634896161001487.530100221001493.33333333        
80SIDHARTHA SINGHA19A40452488.88888889501001275127530100221001493.33333333        
81SIVA KARTHIK M19A40462696.29629634896161001610030100221001493.33333333        
82SOORYA RAJ19A40472696.296296350100161001610030100221001493.33333333        
SL NONAME OF THE STUDENTSReg.NoPADARTHA .VIG.EVAM.A.ISANSKRITSHAREERA KRIYASHAREERA RACHANAMOULIKA .SIDDA.EVAM .A.I        
27100501001610016100301002210015100        
83SOUMYA R KONNUR19A404827100501001610016100301002210015100     101222
84STUTI KAMDAR19A40492488.8888888950100161001610030100221001493.33333333        
85TEJASHREE19A405027100501001610016100301002210015100        
86THAKARE PASHYANTI SUNIL19A40512696.2962963501001487.51610030100221001493.33333333        
87VAISHNAVI H.S19A40522488.8888888950100161001610030100221001493.33333333        
88VARSHITH UMARE E19A40532696.2962963501001487.51610030100221001493.33333333        
89VASUDEV NAG19A405427100501001487.516100301002210015100        
90VEENA DAS19A40552710048961610016100301002210015100        
91VIYAYLAXMI S ANTIN19A40562696.29629634794161001610030100221001493.33333333        
92VIMAL MON19A40572385.18518519501001487.51610030100221001386.66666667        
93VINEETH JOY A19A405827100501001610016100301002210015100        
94VISHWAPRIYA MAHANKALI19A40592696.2962963501001275127530100221001386.66666667        
95VIVEK SURYAVANSHI19A40602696.2962963501001487.51610030100221001493.33333333        
96WADNERKAR SAMRUDDHI SUDHIR19A40612488.8888888950100161001610030100221001493.33333333        
97YACHAWAD PRANOTI NARAYANREDDY19A40622696.296296350100161001610030100221001493.33333333        
98YASHASWINI19A406327100501001610016100301002210015100        
99YASHWI SHARMA19A40642696.296296350100161001610030100221001493.33333333        
100TARUN KUMAR JAIN19A406500000000000000        
                         
                         
 
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH,BANGALORE-82
4TH YEAR BAMS ATTENDANCE FOR THE MONTH OF MARCH + APRIL-2021 (BATCH-2016-17)
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
                     
 BATCH-A 55100201002110010100381002010044100004100
1AASTHA SATHWANE16A630155100201002110088038100201004397.72727273004100
2AISHWARI SUBHALAGNA16A630255100201001990.4761904844038100201004397.72727273004100
3AISHWARYA R.V16A630455100201001990.4761904844038100201004397.72727273004100
4AKSHAY SAGAR.M.C16A630555100201001990.4761904844038100201004295.45454545004100
5ANJANA AJITH16A63065510020100211001010038100201004295.45454545004100
6ANJANAKSHI M S16A630755100201002110022038100201004295.45454545004100
7ASHISH SHARMA16A630855100201002095.2380952488038100201004295.45454545004100
8AVANI .G16A630955100201001990.4761904866038100201004295.45454545004100
9AVII BHATNAGAR16A631055100201002110088038100201004295.45454545004100
10BAGALI KAVYA16A631155100201002110088038100201004295.45454545004100
11BHAVANA SUDARSHAN16A631255100201002095.2380952488038100201004295.45454545004100
12BODDUPALLI SRILEKHA16A631355100201002110088038100201004295.45454545004100
13BOLU CHINMAYEE LAHARI16A631455100201002110088038100201004295.45454545004100
14CHAITHRA.A.N16A63155510020100211001010038100201004295.45454545004100
15CHANDANA.N.NADIG16A631655100201001990.4761904866038100201004397.72727273004100
16CHIMAKURTHI SESHA SAI KUMAR16A631755100201002095.2380952488038100201004193.18181818004100
17CHINTALAPUDI HARSHAVARDHINI16A631855100201001990.4761904866038100201004397.72727273004100
18CHUMBALKAR AAKANSHA SHARAD16A631955100201001990.4761904822038100201004295.45454545004100
19DEEKSHA D.NAYAK16A632055100201002110088038100201004397.72727273004100
20DEVARAKONDA AVINASH16A632155100201001990.4761904866038100201004295.45454545004100
21DISHA GUPTA16A632255100201002095.2380952488038100201004397.72727273004100
22DOMMALAPATI NAGA DIVYA16A632355100201001990.4761904866038100201004397.72727273004100
23FARTADE PRASAD SANJAY16A632455100201002095.2380952488038100201004295.45454545004100
24GAYATHRY D J16A632555100201001990.4761904866038100201004295.45454545004100
25GHADGE VAISHNAVI ARUN16A632655100201001990.4761904888038100201004397.72727273004100
                     
Sl. No.Name of the StudentReg. No.KayachikitsaPanchakramaShalya TantraShalakya TantraR.M & M.S
TheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheoryPracticalTheory
                     
 BATCH-B 55100201002110018100381002110044100004100
26GOMARE JANHVI MAHADEV16A632755100201002095.2380952418100381002110044100004100
27GURJAR RUTIKA OMPRAKASHBHAI16A632855100201002095.2380952418100381002110044100004100
28HARI KRISHNAN16A632955100201001990.476190481810038100211004397.72727273004100
29JADHAV RINA ARUN16A633055100201002095.238095241810038100211004295.45454545004100
30JOSHI VAIDEHI ULHAS16A63315510020100211001810038100211004295.45454545004100
31KADAM GIRIJA DADASAHEB16A63325510020100211001810038100211004295.45454545004100
32KADIVETI LOKESH16A633355100201001990.476190481810038100211004090.90909091004100
33KARUN A P16A633455100201001990.476190481810038100211004090.90909091004100
34KAVYANJALI16A633555100201002095.238095241810038100211004295.45454545004100
35KM SHAMBHAVI16A633655100201001990.476190481810038100211004397.7